Internet do domácností

V současné době probíhá ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR celorepublikový průzkum poptávky po využití internetu domácnostmi formou krátkého dotazníkového šetření. Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+). Pokud máte zájem se do šetření zapojit, můžete vyplnit dotazník na https://grantthornton.eu/pruzkumint/, a to do 22.08.2019.