Informace z Krajské hygienické stanice Ostrava

Aktuální údaje o výskytu onemocnění COVID-19 v Moravskoslezském kraji, nařízená opatření a další důležité informace jsou veřejnosti k dispozici na stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: http://www.khsova.cz/