Informace týkající se infekčního onemocnění způsobeného novým koronavirem

Vzhledem k epidemickému výskytu pneumonií, způsobených novým koronavirem (2019-nCoV), kdy byl prokázán mezilidský přenos, Vás informujeme o aktuální epidemiologické situaci, dosavadních poznatcích a o možnostech prevence.

První případy onemocnění byly hlášeny z Wu-chanu, provincie Chu-pej v Číně 31.12.2019. Onemocnění se vyskytlo u lidí, kteří pracovali nebo navštívili trh, kde jsou prodávány živé ryby, mořské plody, kuřata, netopýři, svišti, ptáci aj. živočišné produkty. V současné době jsou hlášena importovaná onemocnění do dalších zemí několika světadílů, včetně Evropy. V ČR doposud nebylo onemocnění potvrzeno.

Příznaky a symptomy: horečka, kašel, dušnost, u závažných případů zánět plic. Dle dosavadních údajů je inkubační doba onemocnění 2-12 dní, průměrně 5-7 dní. Vzhledem ke zkušenostem s koronaviry vyvolávajícími SARS a MERS je v rámci epidemiologického sledování osob podezřelých z nákazy uplatňována maximální inkubační doba 14 dnů tzn., že osoby navracející se ze zasažených oblastí budou po zhodnocení epidemiologické anamnézy umístěny do 14 denní karantény.

Zdroj zatím není identifikován, pravděpodobně zatím blíže neurčené zvíře (rezervoár kaloni). Přenos se předpokládá kapénkami, kontaktem a předměty čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka.

Období nakažlivosti je zatím neznámé, vnímavost je zřejmě všeobecná, případná imunita vůči 2019-nCoV není dosud stanovena. Očkovací látka není dostupná. Zdroje informací: SZÚ, ECDC, WHO.

Aktuální doporučení a aktuální situaci ve výskytu onemocnění je možné sledovat na internetových stránkách Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje, MZ ČR, Státního zdravotního ústavu Praha, WHO a ECDC:

http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

https://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

http://www.szu.cz/

https://www.who.int/

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

Prevence kopíruje všeobecná doporučení pro respirační onemocnění:

  • vyhnout se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním onemocněním,
  • mýt si často ruce vodou a mýdlem, pokud nejsou dostupné, lze použít dezinfekční gely na bázi alkoholu,
  • lidé s akutním respiračním onemocněním by měli dodržovat „etiketu kašle“ – dostatečná vzdálenost od jiných osob, krýt ústa a nos kapesníkem (kašlat a kýchat případně do rukávu).

 

pdf Informační leták (pdf, 2 MB)
pdf Doporučení (pdf, 138 KB)