Informace pro držitele datových schránek

Vážení držitelé datových schránek,

minulý týden zaznamenaly Ministerstvo vnitra a Česká pošta větší počet potenciálně nebezpečných poštovních datových zpráv s nevyžádanou přílohou. Nejednalo se o napadení systému datových schránek, který je kvalitně zabezpečen, ale o dílčí rozesílání škodlivých zpráv. Byl učiněn rychlý zásah, který okamžitě odesílání těchto zpráv zablokoval. Ministerstvo vnitra a Česká pošta ihned začaly spolupracovat s příslušnými bezpečnostními orgány. Pachatel však nadále pokračuje v rozesílání těchto zpráv, tentokrát k útokům využívá korespondenci s veřejnou správou a rozesílá veřejnoprávní zprávy. I v tomto případě budeme postupovat dle standardních opatření a v souladu s platnou legislativou.

Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že samotná datová zpráva škodlivá není, nebezpečný je pouze URL odkaz v její příloze. Apelujeme tedy na všechny držitele datových schránek, aby postupovali při otevírání svých datových zpráv nanejvýš obezřetně a dodržovali bezpečnostní pravidla, která platí i pro běžnou e-mailovou komunikaci, tedy neotevírali podezřelé přílohy a především neklikali na externí odkazy.

V případě podezření na existenci takovéto zprávy prosím neprodleně informujte e-podatelnu datových schránek: https://www.datoveschranky.info/kontakty/eporadna.

Aktualizované informace naleznete od 18.5.2020 zde: www.datoveschranky.info/nevyzadane-zpravy.