Informace povodňové komise (průběžně aktualizováno)

13:56

Křižovatka ulic U Jičínky a Máchova je již průjezdná bez komplikací. Pracovníci technických služeb vyčistili zanesené kanalizační vpusti a voda v místě plynule odtéká.

10:13

Rozhlas bude fungovat. Přestože společnost ČEZ na dnešek ohlásila v centru města přerušení dodávky elektřiny, město zajistilo, že městský rozhlas zůstane v provozu, aby byl k dispozici k informování občanů.

 9:58

V místě křižovatky ulic U Jičínky a Máchova se drží na komunikaci voda. Na asfaltu je 5 až 8 centimetrů vody, ale komunikace je za zvýšené opatrnosti sjízdná. Hasiči jedou na místo otevírat kanály, aby byl zajištěn odtok vody. Místo hlídají strážníci.

9:55
Ulice M. Baláše je neprůjezdná. V ulici M. Baláše se zanesly kanály a nestíhají zajistit plynulý odtok vody. Technické služby vyjely na místo a kanály otevřely, aby voda mohla snáze odtékat.

8:55
Děti z mateřské školy v Žilině z preventivních důvodů opustily budovu školky. Většinu dětí si vzali rodiče důmů, šest dětí bylo převezeno do mateřské školy Máchova. Hasiči v Žilině nedaleko budovy mateřské školy otevřeli kanál, aby voda mohla snáze odtékat. Místo hlídá městský strážník, aby nedošlo k úrazu.