Informace o zahájení stavby „Místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem u Nového Jičína – I. etapa“

Mezi Straníkem a Kojetínem, místními částmi Nového Jičína, bude od října do prosince probíhat oprava části komunikace.

Staveniště bude předáno 3. 10. 2022, stavba by měla být dokončena do 10 týdnů. Po dobu stavby bude na této místní komunikaci celková uzavírka. Délka rekonstruovaného úseku bude cca 400 m.

Niveleta komunikace se nezmění, v některých místech dojde k rozšíření komunikace. Bude řešeno odvodnění komunikace novými příkopy a žlaby. Podle výsledku zkoušek bude provedena pouze výměna povrchu nebo sanace komunikace.

Nezbytné kácení stromů bylo provedeno v jarním období, místo vykácených stromů bude provedena náhradní výsadba.

Zhotovitelem stavby je SWIETELSKY stavební s.r.o. . Celkové náklady na rekonstrukci komunikace dosáhnou cca 5,5 mil. Kč.

 

Přílohy:
pdf C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (pdf, 172 KB)