Informace o připravovaném 3. zasedání ZM

I N F O R M A C E
o připravovaném 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční v pondělí 4. března 2019 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

 

Program jednání:

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 4. 12. 2018 do 28. 2. 2019.
 4. Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM na rok 2019.
 5. Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální.
 6. Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Nový Jičín za rok 2018.
 7. Žádosti o individuální dotace z oblasti sportu.
 8. Program regenerace MPR 2019.
 9. Delegace zástupců města do orgánů právnických osob, ve kterých je město členem nebo společníkem.
 10. Dohoda o narovnání se společností RUSTY´S, s.r.o. „v likvidaci“.
 11. Projekty města.
 12. Finanční problematika.
 13. Prodej spoluvlastnického podílu v domě na ulici Purkyňova 40.
 14. Prodej objektu na ulici Karla Čapka.
 15. Majetkoprávní problematika.
 16. Plán investic na roky 2019 – 2021.
 17. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo a vypořádání nároků ze stavby Útulek pro psy v Bludovicích u Nového Jičína.
 18. Výsledek soudního sporu o náhradu škody se společností Ridera Stavební a.s.
 19. Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín.

Diskuze a závěr.

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města Nový Jičín