Informace o připravovaném 18. zasedání ZM

INFORMACE
o připravovaném 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín,
které se uskuteční ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 15:00 hodin
v aule budovy radnice Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu ZM.
 2. Schválení programu.
 3. Zpráva o činnosti Rady města Nový Jičín za období od 13. 9. 2017 do 9. 11. 2017.
 4. Kontrola plnění usnesení ZM.
 5. Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem ZM.
 6. Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru ZM.
 7. Žádost organizace Venkovská škola Bludička z.s. o individuální dotaci z rozpočtu města.
 8. Žádosti o individuální dotace v oblasti sportu.
 9. Poskytnutí finančního daru na stavbu protihlukové stěny střelnice v Sedlnicích.
 10. Finanční problematika.
 11. Plnění schváleného (upraveného) rozpočtu a výsledky hospodaření města Nový Jičín včetně jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2017.
 12. Informace o plnění příjmů z daní a stavu prostředků na účtech města k 30. 9. 2017.
 13. Střednědobý výhled rozpočtu města Nového Jičína.
 14. Majetkoprávní problematika.
 15. Různé.
 16. Diskuze a závěr.