Informace Českého telekomunikačního úřadu

Český Telekomunikační Úřad informuje o zahájení uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí za účelem zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb.  To může způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Rušení televizního příjmu přes anténu se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu dle následujícího postupu:

  1. Ověřit si, zda televizní přijímač a jeho přijímací anténa nevykazuje známky závady – např. kontaktovat sousedy, zda mají obdobné problémy s příjmem televize a od kdy, ověřit alespoň vizuálně stav vlastní antény a svodu apod.
  2. Na stránkách https://digi.ctu.cz/zp/ si ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě
  3. Ověřit si, zda nezávisí rušení příjmu televize na používání vlastního mobilního telefonu, tj. zda mobilní telefon není v blízkosti televizního přijímače a není tak zdrojem rušení.

Bližší informace naleznete zde.