Hückelovy vily očima studentů

Nový Jičín získal devět námětů na nové využití Hückelových vil. Zpracovali je studenti 4. ročníku Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Dnes, 3. března 2017, se s nimi seznámili architekti, památkáři, vedení města a další členové poradního sboru, který připravuje vypsání architektonické soutěže na projektovou dokumentaci obnovy vil. Se studiemi budoucích architektů se bude moci seznámit i veřejnost. Od 6. do 31. března 2017 budou práce vystaveny v přízemí radnice. Výstava bude přístupná v provozní době úřadu.

„Pro vypsání architektonické soutěže na projekt potřebujeme znát nové využití vil. Studentské práce a zároveň komunikace s případnými nájemci prostor, které postupně oslovujeme, mají nabídnout poradnímu sboru náměty k tvorbě zadání výběrového řízení na co nejlepší návrh na záchranu a využití těchto památkově chráněných budov,“ vysvětlil starosta nového Jičína Jaroslav Dvořák.

Studentské studie respektují historické budovy, ale ve všech případech je jejich nová funkce spojená s novou přístavbou. „Hledali způsoby, jak z Hückelových vil, které jsou na periferii města, vytvořit městskou čtvrť. Usilovali o to, vtáhnout tuto lokalitu do života města. Protože se také hledá uživatel, který by mohl formou nájmu hradit náklady na provoz vil, tak jsme se studenty zkoušeli, jaké možnosti případnou dostavbou dalších staveb jsou únosné, “ řekl Václav Zemánek z Fakulty architektury VUT v Brně, jeden z pedagogů, který studenty při práci vedl.

Podle návrhů by v tomto prostoru mohl být společenský sál, který v Novém Jičíně chybí. Pobočka univerzity s laboratořemi a botanickou zahradou, zdravotnické zařízení, hotelové ubytování, wellness centrum s bazénem, galerie, hudební a přednáškové salonky, konzervatoř nebo hudební škola, v úvaze je i obnovení vazby na areál Tonaku, neboť vily vlastnil majitel továrny na klobouky.

„Nepřinášíme konkrétní návod, jak Hückelovy vily revitalizovat a dát jim novou funkci, ale prověřovali jsme možnosti prostorové, společenské, ekonomické a další. Úkol to byl náročný, ale snad bude z čeho se inspirovat a snad se myšlenky podaří posunout dál,“ uvedla při prezentaci studentských námětů Helena Zemánková z Fakulty architektury VUT v Brně, pod jejímž vedením budoucí architekti rovněž pracovali.

Novojičínská radnice také připravuje na 21. dubna 2017 veřejné projednávání záměru obnovy Hückelových vil.

3. 3. 2017