Hřiště za ZŠ Komenského 68 otevřeno pro veřejnost

Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 zpřístupnila od 3. 5. 2021 pro veřejnost své školní sportovní hřiště s umělým povrchem. Je určeno pouze pro míčové hry a lze je využívat v pracovní dny v době od 16.00 do 20.00 hodin za podmínek stanovených provozním řádem, respektování Nařízení vlády a dodržování hygienických a epidemiologických opatření. Na provoz školního hřiště dohlíží správce a namátkově jej kontroluje Městská policie Nový Jičín. Provoz hřiště za těchto podmínek je plánovaný do konce června 2021.