Hřbitovní ulice z Nového Jičína na Rybí je uzavřena

Rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě je Hřbitovní ulice v místě bývalých sirných lázní, ve směru od Nového Jičína na Rybí, uzavřena. Jedná se o dopravní omezení související s úplnou uzavírkou silnice D48 Rybí – Rychaltice, jejíž součástí bylo i kompletní stržení mostu u Libhoště. Auta nyní dočasně jezdí po nově vybudované komunikaci Rybí – Libhošť, která tvoří křižovatku s ulicí Hřbitovní. Kvůli zajištění většího prostoru pro odbočování na objízdné trase a průjezdnosti kamionové dopravy, byla ulice Hřbitovní ve směru z Nového Jičína na Rybí uzavřena. Průjezd je umožněn pouze autobusům a vozidlům stavby. Omezení obecného užívání silnice I/48 je dle rozhodnutí Moravskoslezského kraje od 13.08.2018 od 06:00 do 31.08.2020. Toto omezení se vztahuje i na ulici Hřbitovní.