Fokus má nového ředitele

Středisko volného času Fokus Nový Jičín má nového ředitele. Rada města Nový Jičín na základě výsledku výběrového řízení jmenovala do této funkce Michala Podžorného z Kopřivnice. Nový ředitel začne ve SVČ Fokus pracovat od 1. září 2017.

Michal Podžorný má 33 let, je absolventem Ostravské univerzity, kde na pedagogické fakultě vystudoval obor vychovatelství s volnočasovým a resocializačním zaměřením. Několik let pracoval jako pedagog volného času ve školském zařízení ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Podžorný vystřídá na pozici ředitele SVČ Fokus Martina Jakůbka, který ke konci května podal žádost o ukončení pracovního poměru dohodou. Na nejbližší schůzi 8. června 2017 Rada města Nový Jičín jeho žádosti vyhověla a zároveň rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení tohoto pracovního místa.

13.07.2017