Energetické úspory kotelna Trlicova Nový Jičín

V uplynulých dnech byla dokončena realizace projektu Energetické úspory kotelna Trlicova Nový Jičín, která probíhala v období červen-červenec 2021.

Realizace projektu spočívala v modernizaci kotelny bytového domu a zahrnovala především instalaci tří nových plynových kondenzačních kotlů. Realizací projektu dojde ke snížení finančních nákladů za odběr tepelné energie, snížení emisí a zhodnocení objektu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Energetické úspory v bytových domech III. Cíl projektu navazuje na strategický plán rozvoje města  – prioritní oblast č. 3 – udržitelně se rozvíjející město – aktivita 3.4.2 – snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení města.

Realizaci projektu zajišťovaly odbor rozvoje a investic a odbor bytový, náklady na realizaci si vyžádaly cca 2 477 000 Kč, max. možná výše podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu bude 31,5 % způsobilých výdajů projektu.

logo

Kotelna před realizací projektu (foto: Pavel Hurta)
Kotelna po realizaci projektu (foto: Pavel Hurta)
kotelna-pred kotelna-po