ukrajina

Důležité upozornění k pobytu ukrajinských občanů

Pro ukrajinské občany zřídilo Ministerstvo vnitra ČR telefonickou linku, která funguje nonstop: +420 974 801 802 a e‑mail: ukrajina@mvcr.cz.

Nově příchozí Ukrajinci mohou do ČR vstoupit v rámci bezvízového styku, nepotřebují tedy po dobu 3 měsíců k pobytu žádné vízum. Nicméně se předpokládá, že se budou chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, i oni tedy mohou požádat o speciální dlouhodobé vízum.

Všichni cizinci musí splnit svou registrační povinnost

Pro tyto potřeby bylo v Ostravě zřízeno:
Asistenční centrum
Výstaviště Černá louka
Černá louka 3235
Ostrava
tel: 771 235 223.

Lidé se tam zaregistrují a zřídí si zdravotní pojištění. Získají tu také vše potřebné pro ubytování.

Ukrajinci, kteří u nás žijí dlouhodobě, si v případě konce platnosti povolení mohou standardně požádat o jeho prodloužení. V případě těch, kteří zde pracují na krátká víza, není prodloužení možné, nedovoluje to evropská legislativa. Zejména pro tyto případy je připravená možnost žádosti o zvláštní titul, tzv. speciální dlouhodobé vízum. O toto vízum je možné požádat na regionálních pracovištích OAMP (Odbor azylové a migrační politiky) před skončením platnosti stávajícího víza. Uděluje se na počkání. Poté již stačí domluvit se se zaměstnavatelem a požádat na úřadu práce o povolení k zaměstnání.