Dotace na Veřejné osvětlení

Město Nový Jičín získalo dotaci z Ministerstva průmyslu a obchodu z Programu EFEKT 2018 na aktivitu Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. Celkové náklady na rekonstrukci činí 4,8 mil. Kč, z toho dotace ve výši 2 mil. Kč. Dotace je poskytnuta na výměnu světel. Jedná se o ulice Přemyslovců, Zborovská, Sokolská, dále Palackého a B.Martinů.

Rekonstrukce proběhne v měsících srpen – listopad 2018. Výměnou světel město dosáhne plánované úspory 210 MWh/rok, což představuje 70 % úspory energie rekonstruované části VO. Dále dosáhne úspory emisí CO2 ve výši 213 t/rok.