Dotace Kotelna krytý bazén

Město Nový Jičín získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí na Rekonstrukci kotelny krytého bazénu. Předpokládané náklady na rekonstrukci činí 4,4 mil. Kč, z toho dotace ve výši 40 % uznatelných nákladů. Plánovaná rekonstrukce proběhne v měsících září – říjen 2018.

V důsledku výměny zdroje tepla s výrazně vyšší účinnosti město dosáhne plánované úspory 162 MWh/rok, což představuje 20 %, dále dosáhne úspory emisí CO2 ve výši 32 t/rok.