Dopravní obslužnost oblastí Moravskoslezského kraje

S ohledem na pokračující omezení pohybu osob, a s tím související pokles poptávky po veřejné dopravě, jsme nuceni operativně přistoupit k dalšímu omezení dopravní obslužnosti, a proto dochází od soboty 13.3.2021 do odvolání k zastavení provozu vybraných víkendových a nočních spojů na linkách příměstské autobusové dopravy. Nadále platí i omezení v pracovních dnech, a to v rozsahu prázdninového režimu.

Z důvodu Nařízení vlády, které omezuje pohyb osob hlavně mezi okresy, dochází především k omezení autobusové dopravy mezi okresními městy, např. mezi Havířovem a Ostravou, Orlovou a Ostravou, Frýdkem-Místkem a Ostravou, Frýdkem-Místkem a Havířovem, Českým Těšínem a Třincem. Dále i k omezení mezi městy a obcemi, kde je nabídka spojení vyšší, nebo je omezené spojení do rekreačních oblastí.

Přehled omezených spojů je uveden v příloze, a jízdní řády s omezením od 13.3.2021 jsou zveřejněny na www.kodis.cz, a v odpoledních hodinách na www.idos.cz.

Moravskoslezský kraj si je velmi dobře vědom důležitosti zajištění kvalitní dopravní obslužnosti kraje, ale s ohledem, že již od března loňského roku dochází ze strany kraje k výraznému navýšení kompenzací dopravcům, kteří zajišťují dopravní obslužnost kraje v závazku veřejné služby, jsme nuceni takto reagovat na vývoj stavu.

Jsme si vědomi, že toto opatření může přinést určitá negativa a dotkne se občanů obcí, kteří konkrétní spoje využívali. Podněty k jízdním řádům a případné reakce na aktuální potřeby adresujte, prosím, na zástupce Koordinátora ODIS s.r.o. Pracovníci Koordinátora ODIS s.r.o. budou s došlými poznatky stále pracovat tak, aby negativa vyplývající z optimalizace byla co nejvíce eliminována.

 

Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy MSK

 

Přílohy:
pdf Seznam změn jízdních řádů od 13.3.2021 (pdf, 191 KB)