Do škol v Novém Jičíně nastoupilo 243 prvňáků

V Novém Jičíně dnes usedlo do školních lavic 243 prvňáčků. 225 z nich ve školách, jejichž zřizovatelem je město, 18 dětí v soukromé Základní škole Galaxie. Celkem nastoupilo do základních škol v Novém Jičíně 2501 žáků. Ke vstupu do školních budov nebyla nutná rouška.

Děti se mohou po školách pohybovat bez zakrytých dýchacích cest, ředitelé škol žádná nařízení nevydávali. „Při zahájení školního roku byly jednotlivé třídy oddělené, v prostorách budov jsou dezinfekční prostředky a ředitelé také upravili režim stravování dětí v jídelnách,“ uvedla vedoucí odboru školství novojičínské radnice Oldřiška Navrátilová.

Město Nový Jičín každoročně investuje do oprav a modernizací škol miliony korun. „Letos nás různé stavební zásahy budou stát více než 24 milionů korun. Přestože například v Základní škole Tyršova, ve které se sanuje zdivo a šatny, práce ještě neskončily, stejně jako v Základní škole Komenského 66, kde se revitalizuje atrium, na zahájení výuky to nemělo vliv. A moc bych přál dětem, rodičům i učitelům, aby výuka zdárně pokračovala po celý školní rok, aby už nebyla žádná koronavirová pauza,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký, který dnes přišel přivítat prvňáčky do Základní školy Komenského 68.

01.09.2020