„Dny rodin“ v Moravskoslezském kraji

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje zve celou veřejnost, především pak na rodiny s dětmi, včetně rodin pěstounských na akci „Dny rodin“, které se uskuteční v měsíci září 2022 na třech zajímavých a atraktivních místech v MSK.

Dny rodin

Rodičovství, ať už biologické či náhradní, hraje zásadní roli v harmonickém rozvoji dítěte, přesto je stále mnoho dětí odkázáno na ústavní výchovu. Cílem „Dnů rodin“ je umožnit rodinám strávit příjemné odpoledne plné her a zábavy, ale také šířit povědomí o náhradní rodinné péči, získat dalších příznivce a žadatele o náhradní rodičovství, aby co nejvíce dětí mělo šanci vyrůstat v rodině.