Přijďte oslavit Den Země!

Město ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus vás zvou v pátek 26. dubna od 9:00 do 16:00 na Masarykovo náměstí, kde budeme společně slavit mezinárodní Den Země. Připraveno je loutkové divadélko, kejklíř, hvězdárna, Bludička, EKO-KOM a ELEKTROWIN s vyukovým programem, skákací atrakce, informace o třídění odpadů, recyklace a další doprovodný program. Náměstí oživí svým programem i základní školy, které si připravily speciální programy. Zajisté si každý z nabídky vybere něco zajímavého, stačí tedy přijmout naše pozvání a akce se zúčastnit. Podrobnější informace budou k dispozici na webových stránkách města nebo na www.fokusnj.cz.