Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice – rozšíření úseku vojenské vlečky

Cyklostezka Koleje se dočká svého rozšíření a to v místní části Bludovice u Nového Jičína, v úseku bývalé vojenské vlečky. V roce 2009 byl z důvodu bleskových povodní přerušen její provoz a trať byla následně zrušena rozhodnutím Ministerstva dopravy ČR. Plánované rozšíření v délce necelých 600 m bude navazovat na stávající a velmi využívanou cyklostezku Koleje, která vede z Nového Jičína do Hostašovic a bude pokračovat přes bývalý železniční most, který vede přes velmi frekventovanou silnici I/57.

Návštěvníci cyklostezky tak budou moci využít i tuto trasu s napojením na atraktivní výletní lokality Čerťák a Skalky nebo navštívit i sousední obce Straník a Hostašovice. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na stavební povolení a pro provádění stavby, která bude financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlášeného programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“. Projektová dokumentace by měla být hotova začátkem příštího roku. Celkové výdaje projektu na zpracování projektové dokumentace jsou plánovány ve výši 580.000 Kč, Moravskoslezský kraj pak městu přispěje formou dotace, a to ve výši 300.000 Kč.

Logo - MSK