Co ukládáte do hnědých nádob?

Společnost provádějící svoz biologicky rozložitelných odpadů zaslala městu upozornění na zhoršující se kvalitu odpadů ukládaných do hnědých nádob. Často v nich bývají i jiné druhy odpadů než ty, pro které jsou určeny.

Občané do nich ukládají zeminu s kamením, stavební odpad, plasty a jiný komunální odpad, pytle s biologicky rozložitelným odpadem i ořezané větve přesahující výšku kontejnerů. Obsluha vozů a následně i kompostárny musí odpady ručně třídit, případně přeplněný kontejner na místě ponechá bez vývozu.

Upozorňujeme, že do nádob patří travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy a nať ze zeleniny, nepoživatelná a nahnilá zelenina a ovoce a odpad ze zeleně v domácnostech.

Při opakovaném ukládání jiných než uvedených druhů město přistoupí k odebrání kontejneru z lokality bez jakékoli náhrady. Apelujeme na občany, aby dodržovali uvedená pravidla, aby si při nakládání s biologickými odpady udrželi komfort, na který jsou zvyklí.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí