Bývalé Horní nádraží získá novou tvář

Již tento rok začne revitalizace území bývalého Horního nádraží a jeho přilehlých pozemků, kdy dojde k výstavbě tři sta metrů dlouhé společné stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem na ul. Rybníčky. Nový úsek stezky pro cyklisty se napojí na velmi využívanou cyklostezku Koleje a zajistí tak její prodloužení blíže k centru města. Součástí nového úseku bude i stezka pro chodce, která poskytne bezpečný pohyb i pro pěší na této ulici. Město na zpracování projektové dokumentace získalo dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 234 tisíc korun a na samotnou stavbu žádá o finanční příspěvek ve výši 2,1 milionu korun Státní fond dopravní infrastruktury.

Další fází bylo zpracování studie, která měla prověřit možnosti využití území bývalého vlakového nádraží. Studie navrhuje celkovou revitalizaci ve třech etapách zahrnující vybudování asflaltového pumptrack parku, nového místa pro parkování aut na ul. Rybníčky a na ul. Nádražní, napojení na cyklostezku Koleje a propojení s ul. Rybníčky. Dále pak vytvoření centrálního veřejného prostoru s pobytovou základnou pro uživatele parku a cyklostezky, úprava soukromého prostoru u bývalé vlakové budovy a výsadba nové zeleně v celém revitalizovaném území. Projektovat by se mělo začít již v tomto roce a město žádá na zpracování projektových dokumentací dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 400 tisíc korun. Následně pak na revitalizaci celého objektu, který je zařazen do národní databáze brownfieldů, je v plánu využít dotační možnosti z národních či evropských fondů.

Vypracovanou studii naleznete zde.