Blokové čištění města Nového Jičína a přilehlých integrovaných obcí

Blokové – rajónové čištění města zajišťují Technické služby města Nového Jičína.

Garantem za tuto činnost je úsek Místních komunikací, který navazuje na spolupráci z minulého roku s úsekem Veřejné zeleně a VPP. V mnoha případech nelze k úklidu použít mechanizaci a úklid je prováděn i ručně, proto se do těchto činností zapojí i pracovníci veřejně prospěšných prací.

Blokové čištění města zahrnuje zejména:

 • Ořezy zeleně na průchozí a podchozí profil (stromy, keře)
 • Sečení trávního porostu (v místech kde se vyskytují běžně zaparkované automobily
  a nelze tuto seč provádět v plánovaném harmonogramu)
 • Odplevelení chodníků
 • Odplevelení, odstranění trávního porostu z komunikací
 • Čištění kanalizačních vpustí
 • Obnova vodorovného dopravního značení
 • Oprava dopravního značení
 • Ruční a strojní čištění a zametání chodníků
 • Ruční a strojní čištění a zametání komunikací
 • Zjištění případných závad, které budou následně dle závažnosti odstraněny.

Co se týče úklidu města po zimní údržbě, bude prováděn průběžně a dle potřeby mimo plánovaný harmonogram blokového čištění města s cílem uklidit město co nejdříve. Do této činnosti budou zapojeny stroje Mercedes U 400, Bucher CITY CAT a po přestavení strojů ze zimní údržby na letní sezónu (strojní zametání a čištění) stroje Mercedes U 300 a Kärcher MIC 42.

Rozpis blokového čištění dle termínů a ulic naleznete zde.