Blíží se zápisy do škol a školek

Zápisy do škol a školek se blíží. V Novém Jičíně proběhne zápis do prvních tříd na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je město, 4. dubna od 14:00 do 18:00 hodin. Zápis do mateřských škol, příspěvkových organizací města, se uskuteční 2. května od 8:00 do 16:00 hodin. Rodiče musejí přihlásit k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou 6 let věku, a k předškolnímu vzdělávání děti, které budou mít do konce srpna 5 roků.

„Letos by, podle údajů z matriky, mělo k zápisu do prvních tříd přijít 224 dětí. Znovu se ještě také dostaví předškoláci, kteří vloni dostali odklad. Kolik žáčků nakonec do školních lavic v září usedne, nevíme, protože někteří rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Z tohoto důvodu nemůžeme ani znát, kolik vznikne volných míst ve školkách a kolik nových dětí přijmeme,“ řekla Michaela Bluchová z odboru školství, kultury a sportu novojičínské radnice.

Konečné počty žáků, kteří nově nastoupí do škol a školek v Novém Jičíně, ovlivní i to, že se některé rodiny mohou odstěhovat či přistěhovat. Někteří rodiče také mohou pro svého potomka zvolit soukromé vzdělávací zařízení, případně zařízení mimo město.

V tomto školním roce 2018/2019  je ve čtyřech městských novojičínských základních školách, které sídlí v pěti budovách, 11 prvních tříd. V Novém Jičíně jsou také čtyři městské mateřské školy, které mají dohromady jedenáct pracovišť. Je v nich 32 tříd a mají celkovou kapacitu 760 dětí.

29.03.2019