Zástupci města vystoupili na konferenci Národní sítě Zdravých měst

Ve dnech 24. a 25. ledna 2019 se zástupci města Nového Jičína účastnili jubilejní 25. konference Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), která nesla název „Udržitelně a zdravě ve městech“. Dvoudenní konference, na které se sešlo více než 200 účastníků, byla skvělou příležitostí pro setkání, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci.

Tentokrát jsme byli osloveni i my, abychom se podělili o své zkušenosti – konkrétně z oblasti cyklodopravy. V rámci odpoledního programu tak s prezentací „Městem na kole“ vystoupili místostarostové Mgr. Ondřej Syrovátka a JUDr. Václav Dobrozemský, kteří se s přítomnými podělili o úspěchy a plány v oblasti zlepšování podmínek pro cyklisty v Novém Jičíně.

pdf Městem na kole (prezentace) (pdf, 2 MB)