Celoplošná oprava komunikace na ul. Palackého v Novém Jičíně

V sobotu 15.7.2017 proběhne na ulici Palackého v Novém Jičíně v délce přibližně 300 m pokládka nového asfaltu.  Jedná se o úsek od bytového domu Palackého č. 66 po kruhový objezd Dlouhá, Jičínská, B.Martinů. Stavební práce budou probíhat v době od 7:00 do 21:00. Hlavní objízdná trasa bude vedena po ulici K Nemocnici. Žádáme občany, aby po dobu opravy komunikace respektovali přechodné dopravní značení.

Děkujeme za pochopení