Aktuálně hlášené zprávy

Plánované odstávky elektřiny:


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

NAZEVOBSAHTERMÍN
INFORMACE O PŘERUŠENÍ DOVÁVKY ELEKTŘINY
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY
Základní kynologická organizace Nový Jičín Základní kynologická organizace Nový Jičín pořádá jarní Kurz základní poslušnosti pro štěňata od 3 měsíců věku. Kurz bude probíhat 1x týdně od 2.března do konce května 2021 na kynologickém cvičišti Nový Jičín. Bližší informace na webu, facebooku nebo přímo na kynologickém cvičišti ZKO Nový Jičín ve výcvikových dnech středa a neděle po 15 hodině. do 31.5.2021
Zápis žáků do 1. tříd Základních škol v Novém JičíněMěsto Nový Jičín vyhlašuje Z Á P I S Ž Á K Ů DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ a místních částech PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022.
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce mohou zákonní zástupci doručit od 6. dubna do 23. dubna 2021 na příslušnou základní školu následujícími způsoby:
− do datové schránky školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou,
− osobním podáním ve škole.
Podrobné informace o zápise do 1. tříd jsou uvedeny na webových stránkách všech novojičínských základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.
do 24.4.2021
Zápis dětí do mateřských školZápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, proběhne od 3. května do 14. května 2021 bez přítomnosti dětí v mateřské škole.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné mateřské škole následujícími způsoby:
− do datové schránky mateřské školy,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
− poštou,
− osobním podáním ve škole. Podrobné informace k podání přihlášek k předškolnímu vzdělávání jsou uvedeny na webových stránkách novojičínských mateřských škol.


do 15.5.2021
Městská knihovna Nový JičínMěstská knihovna Nový Jičín oznamuje svým čtenářům a návštěvníkům, že otevírá od pondělí 12. dubna v běžné půjčovní době. Současně se v obvyklé půjčovní době otevírají také pobočky knihovny v integrovaných částech města v Kojetíně, Straníku, Žilině a Loučce. Provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb, za pobytu návštěvníků uvnitř prostor knihovny na nezbytně nutnou dobu. Přístup k internetu a pobyt v čítárně knihovny nebude návštěvníkům umožněn. Podrobnější informace k provozu knihovny a aktuálních opatření najdete na webu městské knihovny.do 31.12.2021
Novojičínský jarmark jarníV pátek 23. dubna proběhne na Masarykově náměstí od 8:00 do 17:00 hodin Novojičínský jarmark jarní. Aktuální informace a podmínky konání akce sledujte na webových stránkách icnj.cz
do 24.4.2021