Aktuálně hlášené zprávy

 

NAZEVOBSAHTERMÍN
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a. s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci/Vašem městě: Nový Jičín/Loučka, které se bude konat:

Dne 17.07.2019
Od 07:15 hod.
Do 19:00 hod.
Loučka
280

Za Korunou
197, 198, 199, 200, 201, 204, 205, 206, 207

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
AKTUÁLNĚ INFORMOVAT
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODYNa základě § 9, odstavec 5, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.

Číslo plánované odstávky: 2964
Obec: Nový Jičín, Nový Jičín
Ulice: Valašská
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 17.07.2019 08:00
Plán. ukončení orientačně: 17.07.2019 12:00
Dotčená oblast: ul. Valašská, Na Hliníkách (v místě vyvěšení)
Způsob náhradního zásobování: umožněno předzásobení

V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.
AKTUÁLNĚ INFORMOVAT
V SRPNU JIŽ POUZE S QR kódy Na popelnicích a kontejnerech byly umístěny bílé nálepky s adresou a druhem nádoby. Počínaje srpnem budou Technické služby vyvážet pouze nádoby takto označené.
Pokud se na nádobě patřící k nemovitosti taková lepka nenachází, je třeba obratem kontaktovat pracovníky odboru životního prostředí. Dle pravidel platí, že pro 5 trvale přihlášených osob na adrese je přidělena 1 popelnice. Pokud nádoba nebyla označena z důvodu překročení uvedeného limitu, nebylo požádáno o výjimku a nádoba byla přidělena Technickými službami, pak je nutno kontaktovat TS a požádat o zajištění odvozu nevyužité nádoby. Další informace budou poskytnuty na Městském úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí.
Upozornění - výzva finančního odboru MÚ NJ
Upozorňujeme občany našeho města, že dnem 30.06.2019 uplynul termín lhůty úhrady místního poplatku za komunální odpad.
Lhůta místního poplatku za držení psa již uplynula dnem 31.03.2019.
Vyzýváme proto poplatníky, kteří ještě tyto poplatky nezaplatili k nápravě - k úhradě. Poplatek za komunální odpad činí Kč 552,- za osobu a kalendářní rok a je možné jej uhradit složenkou, bankovním převodem, nebo přímo v pokladně MÚ bank. kartou, či hotově.
MÚ NJ bude zpožděné platby tolerovat do 31.07.2019.
Po této lhůtě může být přikročeno k finančním sankcím, případně i k exekučnímu vymáhání.


do 31.7.2019