Bezpečnost dětí o letních prázdninách

…zobrazit polohu dítěte na mapě. Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě. V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak…


Senioři online

…zhédnout na YouTube prave-ted-ops.cz. O zahájení cyklu jsme informovali https://www.policie.cz/clanek/seniori-online.aspx.   mjr. Mgr. Gabriela Pokorná kpt. Bc. Ondřej Penc vrchní komisař   Přílohy: Senioři online – seznam besed (pdf, 112 KB)…


Blíží se konec Sčítání lidu, domů a bytů 2021

…nejrůznějších projektů obcí. Výsledky sčítání mají také přímý vliv na výpočet podílu obcí na daňových výnosech v souladu se zákonem o rozpočtovém určení daní. Na webu scitani.cz byla zveřejněna tabulku s přehledem aktuální online sečtenosti, ve které…


Senioři online – výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory.

…nabízí možnost online besed se seniory jakožto bezpečná forma tolik zásadní komunikace. Díky vstřícnosti obecně prospěšné společnosti „Právě teď!“ jsme připravili pro seniory dvouměsíční cyklus preventivních online besed s různými…


Bezpečně, online, raz dva. Sčítání 2021

Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021 Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete…


Vrcholí sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

…primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude moci sečíst online, má ze zákona povinnost od 17. dubna do 11. května vyplnit a odevzdat listinný…


Jarní prázdniny klepou na dveře…

Prvním únorovým dnem odstartují v částech České republiky jarní prázdniny. Část dětí plynule naváže na pololetní prázdniny, někteří si na ně ještě chvíli počkají. Tak či tak, děti čeká odpočinek od online výuky,…


Den bezpečnějšího internetu

…ostravských škol. Detailněji k projektu viz https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta-onlinem.aspx, https://www.policie.cz/clanek/pozor-predator.aspx. Přednášky projektu Tvoje cesta onlinem byly v loňském roce pedagogy velmi žádány, v důsledku epidemie je i nadále nabízíme distančním způsobem https://www.policie.cz/clanek/preventivni-aktivity-distancni-formou.aspx. A právě…


Trestní odpovědnost online – přednáška distanční formou

…vstřícný školní metodik prevence. Online besedy se zúčastnilo 32 posluchačů. Studenti byli během přednášky seznámeni například s pojmem trestní odpovědnost – kdy a za jakých podmínek vzniká, jak je vedeno trestní…


Regenerace sídliště Nerudova – veřejné projednání

…Na stránkách města www.novyjicin.cz najdete odkaz na on-line vysílání (zpřístupnění odkazu bude cca 1 hod. před zahájením vysílání). Další informace k regeneraci sledujte na těchto webových stránkách www.novyjicin.cz. Své náměty a připomínky nám pište…


Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

…internetového portálu https://veletrh-skol.msk.cz/ Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Záměrem projektu ONLINE Veletrh středních škol MSK je umožnění interaktivní online komunikace a prezentace středních škol MSK zejména žákům posledních tříd…


Tříkrálová sbírka online

…jen do online prostředí. Návštěvu Tří králů si tak můžete užít alespoň prostřednictvím webu: www.trikralovasbirka.cz a tam také naleznete online kasičku. Přispět lze také pomocí DMS. Více informací najdete na:…


Důvěřuj, ale prověřuj! Před Vánocemi dvojnásob…

online půjčku a do několika hodin být bohatší třeba o 50.000,-Kč. Máte podezření a nevíte co s tím? Vždy je lepší se poradit než poté naříkat. Nic není tak naléhavé, aby to nemohlo počkat…