Osadní výbory ZM

Osadní výbor Bludovice

Zobrazit více ...

Osadní výbor Kojetín

Zobrazit více ...

Osadní výbor Loučka

Zobrazit více ...

Osadní výbor Straník

Zobrazit více ...

Osadní výbor Žilina

Zobrazit více ...

Osadní­ výbor je podle ust. § 121 Zákona o obcí­ch č. 128/2000 Sb. zří­zen jako poradní­ a iniciační­ orgán zastupitelstva města. Výbor je oprávněn :

  1. předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce
  2. vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce

Osadní výbor zaniká stejně jako ostatní výbory s koncem funkčního období zastupitelstva, které osadní výbor zřídilo. Takový je právní výklad Ministerstva vnitra ČR, v zákoně o obcích to není výslovně uvedeno.

(zdroj – http://cs.wikipedia.org/wiki/Osadní_výbor)