Začátek HTML stránky

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla

Tísňové volání

Tísňová volání z mobilu jsou přepojena na krajské operační informační středisko (KOPIS).

Přístup k číslům tísňového volání je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných telefonních automatů.

 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 • 155 Zdravotnická záchranná služba
 • 158 Policie ČR
 • 156 Obecní (městská) policie
 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání. Toto číslo je určeno především pro cizince a při rozsáhlejších mimořádných událostech.

Operátorům tísňových linek sdělte jméno, místo a telefonní číslo, ze kterého voláte, a co se stalo. Nepanikařte. NIKDY nezavěšujte jako první, odpovězte na VŠECHNY dotazy operátora. Vyčkejte na zpětné ověřovací volání.

Hasiči - operační informační středisko Ostrava
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
Integrované bezpečnostní centrum, Nemocniční 3328/11, Moravská Ostrava
tel: 950 739 844

Zdravotní záchranná služba
tel: 556 709 717

Záchranná služba Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín,
Štefánikova 2111/11, Nový Jičín
tel: 556 771 045

Policie ČR OŘ Nový Jičín, Sv. Čecha 1727/11, Nový Jičín
tel: 974 735 111 - spojovatelka

Policie ČR OO (obvodní oddělení) Nový Jičín, Vančurova 704/44, Nový Jičín
tel: 974 735 651

Městská policie, Divadelní 849/8, Nový Jičín
tel: 556 768 280 - operační služba

Pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro dospělé, K Nemocnici 76, Nový Jičín,
(budova Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně)
tel: 556 711 381
Provoz:
ve všední dny od 17:00 hod. do 22:00 hod.,
o víkendech a svátcích 07:00 hod. do 22:00 hod.

Pohotovost
Lékařská služba první pomoci pro děti, K nemocnici 76, Nový Jičín,
(budova Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně)
tel: 556 709 468, 556 773 325
Provoz:
ve všední dny od 17:00 hod. do 22:00 hod.,
o víkendech a svátcích od 7:00 do 22:00

Zubní pohotovost, K Nemocnici 76, Nový Jičín,
(budova Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně)
tel: 556 710 804
Provoz:
o víkendech a svátcích od 8:00 hod. do 13:00 hod

Dossan soukromá sanitní doprava s.r.o., Msgr. Šrámka 1184/10, Nový Jičín
tel: 556 704 801

Nemocnice Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, Nový Jičín
tel: 556 773 111¨- spojovatelka
www.nemnj.cz/

Městská nemocnice v Odrách, Nadační 375/1, Odry
tel: 556 778 100 - spojovatelka
Poznámka:
Volat lze rovněž přímo přes provolbu 556 778 + trojčíslí na jednotlivá oddělení či ambulance. Více lze najít na webových stránkách nemocnice www.nemocniceodry.cz

Poliklinika Kopřivnice THERÁPON 98 a.s., Štefánikova 1301/4, Kopřivnice
tel: 556 870 111 - spojovatelka
www.therapon98.cz

Poruchy, Havarijní služby

 • tel: 1239 - SM Plynárenská a.s. - poruchy plynu
 • tel: 840 113 355 - SM Plynárenská a.s. - zákaznická linka, http://www.rwe.cz/   
 • tel: 840 850 860 - SME - poruchy elektrického proudu
 • tel: 840 113 114 - SME - energie a služby, www.cez.cz
 • tel: 840 111 125 - SM VaK - poruchy vody
 • tel: 840 111 123 - SM VaK - zákaznická linka, http://www.smvak.cz/
 • tel: 556 750 347 - Straník - poruchy vody,
 • tel: 731 229 969 - Jindra Kudělka, Hodslavice 101 - provozovatel vodovodu Straník
 • tel: 800 184 084 - Telefónica O2 - ohlašovna poruch telefonních stanic
 • tel: 556 710 122, 556 202 295 - dispečink, mobil: 724 906 182 - Dalkia Česká republika a.s. - porucha tepla 

Informace

 • tel: 140 00 - Evropská databanka
 • tel: 1180 - informace o telefonních číslech
 • tel: 1181 - informace o tel. číslech účastníků v cizině a o telefonních službách a sazbách v mezinárodním provozu
 • tel: 14111 - přečíslování telefonních stanic
 • tel: 14112 - přesný čas
 • tel: 14116 - předpověď počasí
 • tel: 14110 - rozptylové podmínky a ovzduší
 • tel: 556 711 888, 556 768 288 - Informační centrum MěÚ Nový Jičín, Úzká 27/2106

Doprava informace

autobusové nádraží
autobusová doprava

Veolia Transport Morava a.s., Oblast Nový Jičín, Sokolovská 1961/3
tel: 556 709 953 - informační kancelář

vlakové nádraží
železniční doprava
, Nový Jičín - město
České dráhy a.s., Železniční stanice Nový Jičín-město, K. Schwarze 4/853
tel: 972 757 252 - osobní pokladna, vozová služba, informace
tel: 972 757 253 - celní deklarace
Poznámka: železniční stanice se nachází v blízkosti autobusového nádraží.

železniční doprava, Suchdol nad Odrou
České dráhy a.s., Železniční stanice Suchdol nad Odrou, Za nádražím 216
tel: 972 757 283 - osobní pokladna, informace

letecká doprava
Letiště Ostrava a.s. Mošnov 401, www.airport-ostrava.cz/
tel: 597 471 136 - výpravna, letištní informace
tel: 597 471 131 - meteorologické informace

Pomoc motoristům

 • tel: 1240 - ABA asistenční služba
 • tel: 1230 - ÚAMK asistenční služba

Městské organizace

Ostatní

Azylový dům, Dolní brána 57 / 2075, Nový Jičín (Nový Jičín)
tel: 556 709 240

Azylový dům pro matky s dětmi, Nový Jičín - Straník / 39
tel: 556 750 268

(Autopal s.r.o.) Visteon - Autopal s.r.o., Lužická 14 / 984, Nový Jičín
tel: 556 780 111 - spojovatelka

Česká pojišťovna a.s., Obchodní agentura Nový Jičín,
Masarykovo nám. 19/14, Nový Jičín
tel: 556 770 511 - spojovatelka

Česká pošta s.p. - Obvod Nový Jičín provozní ředitelství,
K.Kryla 206/1, Nový Jičín
tel: 556 764 201 - vrátnice, spojovatelka

Český zahrádkářský svaz, Sokolovská 9, Nový Jičín
tel: 556 711 164

Dalkia Česká republika a.s., Zborovská 823 (nebo K. Čapka 15), Nový Jičín
tel: 556 710 122, 556 202 295 - dispečink, mobil: 724 906 182

SVČ FOKUS, K Nemocnici 1082/23, Nový Jičín, www.fokusnj.cz/  
tel: 556 710 088 - spojovatelka

Muzeum Novojičínska, 28. října 51/12, Nový Jičín
tel: 556 701 156

Region, novojičínský týdeník, Dolní brána 10, Nový Jičín
e-mail: region-njicin@morava.vlp.cz region-njicin@region.cz  
tel: 556 701 078,
mobil: 604 221 257

Tiskárna Kontext s.r.o., Lidická 131/8, Nový Jičín
tel: 556 709 119

Útulek pro psy, Kopřivnice - Vlčovice, Česká 318
O psy v útulku pečují strážníci Městské policie Kopřivnice,
tel: 556 812 747, 604 142 244.
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=utulek-pro-psy-koprivnice

Poradny

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Štefánikova 7/826, Nový Jičín
tel: 556 702 265

Sport

Basketbalová hala, Novosady 914/10, Nový Jičín 556 701 790,
tel: 556 701 790 - hala

Bazén Nový Jičín, Novosady 914/10, Nový Jičín
tel: 556 704 060 - informace o provozu bazénu

Hala ABC, (stadion), Divadelní 18, Nový Jičín
556 711 448 - správce haly

Chata Svinec, Kojetín 56 (Nový Jičín)
tel: 556 708 306
http://www.svinec.cz/

Sport Park - Tatrovanka, B. Martinů 1884/1, Nový Jičín
tel: 556 702 868

Kuželna, Divadelní 18, Nový Jičín
tel: 556 708 454

Zimní stadion, Divadelní 18, Nový Jičín
tel: 556 707 941

Úřady, instituce

Finanční úřad Nový Jičín, Sv. Čecha 2027/47, Nový Jičín, www.financni-urad.info/
tel: 556 788 111 - spojovatelka

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje,
Územní pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 826/7, Nový Jičín,
te: 556 770 370 - spojovatelka

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,
Katastrální pracoviště Nový Jičín, Slovanská 232/5, Nový Jičín, www.cuzk.cz
tel: 556 312 911 - spojovatelka

Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj,
Inspektorát Nový Jičín, Jugoslávská 2072/30, Nový Jičín
tel: 556 702 520 - spojovatelka

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín
tel: 556 768 222 - spojovatelka

Ministerstvo zemědělství ČR,
odbor Zemědělská agentura a Pozemkový úřad, Husova 2003/13, Nový Jičín
tel: 556 764 704 - spojovatelka

Okresní správa sociálního zabezpečení,
Svatopluka Čecha 1697/15, Nový Jičín, www.cssz.cz
tel: 556 769 111 - spojovatelka

Okresní soud Nový Jičín, Tyršova 1010/3, Nový Jičín, portal.justice.cz
tel: 556 779 511 - spojovatelka

Okresní státní zastupitelství Nový Jičín,
Divadelní 825/7, Nový Jičín, http://portal.justice.cz/   
tel: 556 709 960 - spojovatelka

Policie ČR, Oblastní ředitelství Nový Jičín,
Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín
tel: 974 735 111 - spojovatelka

Policie ČR, Obvodní oddělení Nový Jičín, Vančurova 704/44, Nový Jičín
tel: 974 735 651

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
Regionální správa Nový Jičín, Suvorovova /538, Šenov u Nového Jičína
tel: 556 779 211 - spojovatelka

Správa silnic Moravskoslezského kraje,
Suvorovova /525, Šenov u Nového Jičína
tel. 556 701 460 - spojovatelka
tel: 556 702 531 - dispečink zimní údržby silnic

Správce toků Povodí Odry - Skotnice
tel: 556 723 607

Státní okresní archiv, K Archivu 2095/1, Nový Jičín
tel: 556 770 120 - spojovatelka

Úřad práce v Novém Jičíně, Msgr. Šrámka 1030/8, Nový Jičín
tel: 950 139 111 - spojovatelka
http://portal.mpsv.cz/sz/local/nj_info/sz

Úřad práce v Novém Jičíně, státní sociální podpora, Tyršova 140/5, Nový Jičín
tel. 950 139 519
Kontaktní pracoviště Nový Jičín

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ostrava
odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín, Husova 11, 741 01 Nový Jičín
tel: 556 787 111 - spojovatelka

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR,
Okresní pojišťovna Nový Jičín, 5. května 717/11, Nový Jičín, www.vzp.cz
tel: 952 239 711

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,
Svatopluka Čecha 1727/11, Nový Jičín
Po 08.00-11.30, 12.30-17.00 St 08.00-11.30, 12.30-16.30, www.zpmvcr.cz
tel: 556 705 282

Zemědělská vodohospodářská správa, Dostála Bystřiny 1167/9, Nový Jičín
tel: 556 712 041 

Datum poslední aktualizace: 07.04.2014 07:09
Naposledy aktualizoval: Jaroslava Podžorná


Uživatel

  
               

Zasílání novinek

               


Turistické informační centrum Nový Jičín

turistické informační centrum                

Trhy na náměstí

Komunální odpad a psi za rok 2014

Zimní údržba

SMS InfoKanál města                

Strategický plán rozvoje města Nový Jičín

Vyhledávání

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Nový Jičín zažil první Noc bojovníků Vzácné klobouky z Nového Jičína míří na Slovensko Nový Jičín si připomněl Den Země Videotext 20. 4. 2014 Novojičínský expres 21. 4. 2014 Nový Jičín hledá Dobrovolníka roku Novojičínská nemocnice vyšetřuje sportovce Radnice v Novém Jičíně testuje nový městský rozhlas Stavba cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic začala Aktuálně z dění v Novém Jičíně 19. 4. 2014
Nový Jičín:
               

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

23.04.2014
Bouřka
 20/24°C
 10/6°C
24.04.2014
Oblačno s deštěm
 20/24°C
 11/7°C
25.04.2014
Bouřka
 18/22°C
 11/7°C
               

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ