Navigace: Úřad|veřejná správa > DOTAZY A ODPOVĚDI                
Začátek HTML stránky

Dotazy a odpovědi

Všechny kategorie dotazů

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání „Dotazů“ jde o vzdálený přístup, kde při nečinnosti dochází k automatickému odpojení přístupu. Nedojde k zápisu DOTAZU do databáze.

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, musíte být registrovaný uživatel. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.

Položit nový dotaz

Dotaz:

Dobrý den, chci se zeptat, zda město plánuje zřízení městských jeslí, případně zařízení pro děti od dvou let. Věřím, že by to mnoha matkám s dvouletou MD pomohlo při návratu do zaměstnání. Děkuji, Nová

Zadal: Nová, 06.03.2015 17:09

Odpověď:

Dobrý den. Jesle byl v Novém Jičíně zrušeny k 31.12.2006, a to z důvodu velmi nízkého zájmu rodičů o toto zařízení. V následujícím roce město Nový Jičín zveřejnilo na úřední desce možnost pronájmu nebytových prostor k soukromému provozování jeslí, ale nikdo se nepřihlásil.

Malé dítě lze umístit pouze do mateřské školy.  Ty, které jsou zřízeny městem, mají kapacitu 789 dětí. Dále jsou tady soukromé mateřské školy, jejichž kapacita je 74 dětí. Dle školského zákona přijímáme děti zpravidla od tří let věku. V současné době se nám dokonce daří umisťovat do školek i děti mladší, soukromá mateřská škola v Bludovicích přijímá děti od dvou let věku.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 16.03.2015 11:00

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Zajímalo by mě, kde je možné ohlásit podezření na vznik nelegální ubytovny. V těsně sousedícím domku vedle mne se objevilo zvýšené množství lidí, kteří zřejmě pobírají příspěvky na bydlení. Zmíněná nemovitost je přitom ve velmi špatném technickém stavu a počet lidí, kteří ji obývají vůbec neodpovídá velikosti nemovitosti. Dále zde proběhla změna vytápěni z původního plynového na vytápěni na pevná paliva kde mám pochybnosti a jako majitel těsně sousedící nemovitosti (řadová zástavba) zda instalace splňuje požadavky na požární bezpečnost. Děkuji S pozdravem Lumír Schmidt

Zadal: Lumír Schmidt, 12.03.2015 16:03

Odpověď:

Dobrý den. Váš dotaz je dosti neurčitý. Konstatování, že obyvatelé "zřejmě pobírají příspěvky na bydlení" je spekulativní. Neurčité je také konstatování, že počet lidí obývajících objekt neodpovídá velikosti nemovitosti (podle jakých údajů či předpisů?). Nejde tedy určit, zda se jedná o ubytovnu, ani je-li toto konání nelegální.

Pokud máte podezření z jakéhokoliv nelegálního konání, obraťte se na Policii ČR. Další možností je písemné kontaktování vlastníka nemovitosti - podle čísla popisného ho lze dohledat v katastru nemovitostí na stránkách www.cuzk.cz , v sekci naklížení do katastru nemovitostí. Za instalaci vytápění na pevná paliva a jeho bezpečnost zodpovídá totiž pouze vlastník objektu, stejně tak za technický stav budovy.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 16.03.2015 10:15

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,zajímalo by mě, kdo za město přebral nově rekonstruované chodníky na ulici Máchova, Nádražní. Jestli tento člověk má aspoň trošku stavební vzdělání, tak ví, že silniční obrubník v místě nájezdu má mít 20mm. Aktuálně jsou v místě nájezdů schody až 70mm. Je to bezohlednost k vozíčkářům a maminkám s kočárky. Dále by mě zajímalo, na koho se obrátit, aby v ulici Bezručova mezi trafikou a přilehlým stanovištěm kontejnerů zaasfaltoval výtluk, který se zde objevil a zvětšil po manipulaci techniky při kácení dřevin a frézování pařezu. V místě je velká frekvence chodců a je otázkou času, kdy si tam někdo zvrtne nohu. Děkuji za odpověd a přeji krásný den :)

Zadal: Pavel Bajer, 04.03.2015 11:57

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Požadavek na úpravu sjezdů už byl předán firmě, která zajistí nápravu. Výtluk na Bezručově ulici opraví technické služby. Tady ale prosíme o upřesnění místa, kde je silnice poškozena. 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 06.03.2015 11:18

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den! Svůj dotaz jsem umístil v kategorii životního prostředí v únoru a týkal se volného pohybu při venčení psů. Děkuji.

Zadal: Pavel Rucký, 03.03.2015 08:16

Odpověď:

Dobrý den. Pokud zasíláte dotaz do rubriky "dotazy a odpovědi", tak tam nelze vybírat kategorie. Dotazy se zařazují do jednotlivých kategorií až po jejich zodpovězení. Pokud jste si volil kategorii "životní prostředí", mohlo jít o aktivaci zasílání novinek z města.

V únoru na web běžně dotazy přicházely, jsou tam tuším tři. Už jsem to prověřovala i na informatice a žádnou poruchu neobjevili ani tam. Pokud máte zájem, zkuste prosím poslat Váš dotaz znovu stejným způsobem, jakým nyní vedeme komunikaci o příjmu zpráv.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 03.03.2015 10:55

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Rád bych věděl, jestli funguje rubrika dotazy a odpovědi? Psal jsem dotaz na město a nikdo mi neodpověděl. Navíc na webu nevidím žádné další dotazy.

Zadal: Pavel Rucký, 01.03.2015 18:00

Odpověď:

Dobrý den. Rubrika " dotazy a odpovědi"  by měla fungovat. Upřesněte prosím, kdy jste svůj dotaz zasílal, prověřím to ještě na úseku informatiky. Děkuji.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 02.03.2015 08:20

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, děkuji Vám za odpověď na můj dotaz týkající se sněhu na parkovacích místech. Vaše odpověď: "Dobrý den. Máte pravdu. Pokud někdo umístí na komunikaci jakýkoli materiál (včetně hromady sněhu) a vytvoří tím překážku v provozu (tedy i parkování), má povinnost ji co nejdříve odstranit. Pokud to neudělá, odstraňuje překážku provozu správce komunikace na náklady toho, kdo překážku způsobil. Bohužel v uvedené lokalitě se nepodařilo zjistit, která konkrétní osoba umístila sníh na komunikaci. Pokud spatříte někoho, že takto vytváří překážku v provozu, kdykoli volejte linku 156 a hlídka bude věc neprodleně řešit. Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie " je vyhýbavá a tzv. asertivní. Pokud MP může uložit pokutu tzv. držiteli či vlastníku vozidla, aniž by znala osobu řidiče, který přestupek spáchal, může tak postupovat u skládky sněhu. Sníh z cela evidentně pochází od přilehlé nemovitosti a u té snad dokážete zjistit vlastníka. Pokud MP nedokáže sjednat nápravu u vlastníků nemovitostí, tak ať se aspoň postará o odklizení sněhu. Děkuji Frýda

Zadal: Petr Frýda, 07.02.2015 17:13

Odpověď:

Dobrý den. Bohužel není možné postupovat tak, že oznámíme pro spáchání přestupku vlastníka nemovitosti. V tomto případě musíme znát KONKRÉTNÍ osobu, která zde překážku provozu vytvořila. U dopravních přestupků je situace jiná a je možné oznámit na správní orgán i provozovatele vozidla. Uložil jsem rajónovému strážníkovi, aby prošel ul. Slovanskou a upozornil jednotlivé majitele nemovitostí, že nemohou sníh ze svých ploch umisťovat na plochy veřejné ani na komunikace. Zároveň jsme opět požádali technické služby o odklizení sněhu z parkovacích míst. Doporučuji se příště přímo obrátit na Městskou policii Nový Jičín a sdělit tam své oznámení s přesným místem, kde se překážka nachází. Bude to mnohem efektivnější než touto cestou prostřednictvím webu města.

Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 09.02.2015 12:35

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, nevadí vám, že vlastníci domů na ulici Slovanská naházeli sníh ze svých pozemků (chodníků a vjezdů) na pozemní komunikaci a zabraňují tak parkování? Evidentně došlo k porušení právních předpisů a příslušné orgány města s tím nic nedělají. Pokuty za překročení doby parkování však ukládá MP bez problémů. Děkuji za odpověď.

Zadal: Petr Frýda, 04.02.2015 21:31

Odpověď:

Dobrý den. Máte pravdu. Pokud někdo umístí na komunikaci jakýkoli materiál (včetně hromady sněhu) a vytvoří tím překážku v provozu (tedy i parkování), má povinnost ji co nejdříve odstranit. Pokud to neudělá, odstraňuje překážku provozu správce komunikace na náklady toho, kdo překážku způsobil. Bohužel v uvedené lokalitě se nepodařilo zjistit, která konkrétní osoba umístila sníh na komunikaci. Pokud spatříte někoho, že takto vytváří překážku v provozu, kdykoli volejte linku 156 a hlídka bude věc neprodleně řešit.

Mgr. Jiří Klein, ředitel městské policie 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 06.02.2015 11:26

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý večer, gratuluji, opět jste zřejmě zaspali, i přesto, že už mě jako občanu od Pátku chodí SMS o závějích...tak od Oder po Nový Jičín ani jeden sypač...myšleno v 18 hodin, sype od dopoledne. Mimochodem zajímalo by mě, jak funguje vysypávání kontejnérů a popelnic...poslední dobou. Nevím, jak jinde, ale v okolí ulice Máchova, Dvořákova..atd..věčně plné a v okolí nich humus, ještě, že máme sociálně slabé občany, kteří je alespoň částečně recyklují. Ať žijou poplatky za odpad.

Zadal: Libor Tučný, 24.01.2015 20:59

Odpověď:

Dobrý den. Silnici z Oder do Nového Jičína má ve správě Správa a údržba silnic Nový Jičín, nikoli město. Pokud se zmiňujete o nepořádku u popelnic v ulicích Máchova a Dvořákova, není to důsledek nedostatečného počtu nádob na odpad či počtu svozových dní, ale nevychovanosti některých lidí. Pokud uvidte, že někdo sype odpadky, kde nemá, kontaktujte prosím městskou policii na bezplatné lince 156. Pokud se nárazově popelnice či kontejnery zaplní před dobou svozu odpadů, volejte středisko odpadového hospodářství na čísle 556 764 835 nebo na linku 556 764 830, na které se hlásí závady a poruchy.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 28.01.2015 14:16

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, dotaz ohledně čipování kol. Na koho se mohu obrátit ohledně informace o čipování? Bude toto zpoplatněno? Děkuji.

Zadal: Jana Prejzková, 26.01.2015 17:37

Odpověď:

Dobrý den. V současné době máme na ministerstvu vnitra podánu žádost o dotaci, samotné značení kol by mělo začít v červnu či v červenci. Čipování bude bezplatné. Informace budou včas zveřejněny na webu a facebooku města i městské policie a v Novojčínském zpravodaji.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 27.01.2015 13:04

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, prosím o informace, jak město bude postupovat v třídění kovového odpadu(zajímá mne drobný odpad z domácností-konzervy, víčka, atd). Budou instalovány kontejnery v ulicích města nebo připadá v úvahu pouze separační dvůr? Děkuji

Zadal: Ludmila Teuerová, 26.01.2015 20:07

Odpověď:

Dobrý den, paní Teuerová,Dobrý den. Děkujeme za dotaz, který se týká nově vydané vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, která nabyla účinnosti dne 1.1.2015.  Tento legislativní předpis uděluje obcím povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování nejen kovů, ale i biologicky rozložitelných odpadů, papíru, plastů a skla. Naše město nemusí připravovat zvláštní opatření ke splnění této povinnosti, neboť i před účinnosti vyhlášky byl oddělený sběr zajišťován, a to již několik let. Nejedná se tedy o novou záležitost. Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, lze dle vyhlášky zajistit prostřednictvím sběrných dvorů, zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001, Sb. o odpadech, kontejnerů, sběrných nádob, pytlového sběru nebo kombinací uvedených způsobů. V případě odděleného shromažďování kovů přistoupilo naše město k první možnosti, tj. ukládání této složky na sběrné dvory.

Váš dotaz byl soustředěn na možnost zajistit nádoby přímo na kovy, tak jako tomu je např. v případě sběru plastu, papíru nebo skla. Za současného stavu, kdy jsou kovy vykupovány sběrnami (a to za nemalé peníze) - není  žádoucí, aby město nakupovalo speciální nádoby a navyšovalo náklady na odpadové hospodářství města (s možnosti navýšení poplatku pro občany). V případě kovů musíme vzít do úvahy nemalé náklady na nákup nádob, na jejich vývoz a nemalé náklady na opravy poškozených sběrných nádob, tak jako tomu je to v případě kontejnerů na elektroodpad. Ty jsou soustavně vykrádány, kdy množství odebraného elektozařízení je pak díky iniciativám některých občanů  snižováno. To by platilo i v případě kovů.Za současného stavu lze kovy v našem městě odevzdat v provozní době na sběrných dvorech (na Palackého tř.,na ul. Propojovací) a ve sběrnách. V případě, že by došlo k legislativní změně, o které se hovoří již několik let a výkup kovů od občanů by byl zakázán, pak by město hledalo možnosti, jak přiblížit občanům místa pro ukládání kovů.Mgr. Marta Kiššová, referent odboru životního prostředí

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 27.01.2015 12:58

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý večer,chtěl bych vědět kdo pro město vytváří tiskoviny,typicky plakáty,pozvánky apod. Na jedné z pozvánek jsem zachytil použití ojedinělé historické pohlednice.Tato konkrétní pohlednice je v mém výlučném vlastnictví a nevzpomínám si ,že bych kdy někomu svolil k jejímu použití na propagačních materiálech města.Je to tedy tak ,že někdo z pracovníků úřadu stahuje z internetu co se mu zlíbí i přes výslovný zákaz držitele nešířit jej bez svolení dál?Prosím tímto o kontakt na zodpovědnou osobu Děkuji za reakci Bečák

Zadal: bečák, 23.01.2015 19:01

Odpověď:

Dobrý den. Svůj dotaz prosím upřesněte. O jakou pozvánku šlo, o kterou konkrétní fotografii.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 26.01.2015 13:52

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně ozdobných travin ve dvoře ulice Bezručova. Chápu že z důvodu správné vegetace tato rostlina má své požadavky na údržbu, ale nebylo by dobré se zamyslet zdali výběr travin byl vhodný a eventuálně toto pozměnit? Možná by bylo vhodné se přijít podívat. Stvoly jsou rozfoukány po celém okolí, místy polámané a někde úplně zničené. Byla jsem svědkem kdy děti minoritní skupiny obyvatel používaly tyto k podpalování oken do sklepů v paneláku. Foto k dispozici na stránkách města. Doufám že to byl ojedinělý úlet těchto dětiček, protože taky bydlím v paneláku a nerada bych zažila nějaký požár.

Zadal: Ludmila Teuerová, 19.01.2015 19:15

Odpověď:

Dobrý den. Kontrola na místě byla pracovníkem odboru životního prostředí provedena ihned po Vašem prvním dotazu. Traviny samy o sobě jsou dosti odolné a bez cizí pomoci by k rozfoukání stvolů nedošlo. Úklid ulámaných a vytrhaných stvolů trav byl dohodnut s technickými službami.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 26.01.2015 13:50

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, můj dotaz je,byla jsem u 2 x voleb v roce 2013,můžu nárokovat vrácení daní,kde dostanu příslušné informace/potvrzení? děkuni Alena Neklová

Zadal: Alena Neklová, 22.01.2015 15:19

Odpověď:

Dobrý den. Podle sdělení mzdové účtárny měli všichni, kteří byli u voleb v roce 2013,  tzv.srážkovou daň (nepodepisovali daňová prohlášení). Ta byla odvedena a byla konečná. Možnost podepsat daňové prohlášení a přepočítání daně byla do 15.2.2014.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 26.01.2015 13:41

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Chci upozornit na 2 situace na ulici Slezská v úseku zahradnické kolonie od můstku pře Rakovec po ulici Propojovací. 1. ulice je průjezdná jen pro jedno vozidlo a při vyhýbání se zajíždí na travnatou plochu, která je již značně rozježděná a blátivá - stávající zpevněný povrch se na okrajích vylamuje. Je v plánu města úprava komunikace? 2.Na tomto zmiňovaném úseku je dopravní značka zákaz vjezdu nákladním vozidlům, jinak bez dalších úprav.Ulice je vyhledávaná pro pěší, kočárky, pejskaře, cyklisty , bruslaře a jelikož zde nejsou chodníky je průjezd vozidel 50 km/h skoro až nebezpečný. Doporučoval bych městu se touto situací vážně zabývat.

Zadal: MVDr. Ivan Cabák, 22.01.2015 12:12

Odpověď:

Dobrý den. Zmíněná lokalita byla již v minulosti předmětem jednání dopravní komise. Komunikace byla v nedávné době opravena, byl omezen provoz nákladních vozidel. S ohledem na způsob užívání a hustotu provozu ( chataři, chodci a cyklisté pro příjezd k cyklostezce ), považuje komise dopravy daný režim a úpravu dopravního značení za nejvhodnější. Váš podnět byl předán městské policii, která bude danou lokalitu častěji kontrolovat.Bc. Libor Macíček, vedoucí odboru odbor dopravy

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 23.01.2015 10:21

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, přeji Vám pěkné vánoční svátky. Prosím není možné ostříhat rákosí (ozdobnou trávu) v prostorách dvora Bezručova ulice? Nevím jestli to byla zrovna šťastná volba, ale zrovna esteticky to nevypadá. Děkuji Ludmila Teuerová

Zadal: Ludmila Teuerová, 23.12.2014 22:11

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Odbor životního prostředí zajistí prostřednictvím technických služeb ostříhání travin.

Ještě jednou přeji dobrý den. Přináším Vám vyjádření odboru životního prostředí: Ve dvoře na ulici Bezručově jsou vysazeny traviny Miscanthus sinensis (ozdobnice čínská). Technické služby Nový Jičín nezanedbaly údržbu. Tento druh, podobně jako ostatní okrasné traviny, se stříhá vždy až na jaře. Pokud by se ostříhaly na podzim, mohlo by dojít k jejich vyhnití a úhynu.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 19.01.2015 12:36

Kategorie dotazu:

Různé

První  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »  Poslední


Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

banner Novojičínské léto 2015                
turistické informační centrum

video

Plakát (pdf, 212 kB)

               

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Komunální odpad a psi za rok 2015

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Novojičínský expres 3. 7. 2015 Aktuálně z dění v Novém Jičíně 3. 7. 2015 Vítání prázdnin na Masarykově náměstí Novojičínské Pivobraní opět osvěžilo milovníky piva Ministryně Marksová navštívila Novojičínsko Novojičínský expres 29. 6. 2015 Taneční pár z NJ vybojoval stříbro ve Slovinsku Finálové kolo školních lig v miniházené Junioři IHC Nový Jičín jsou mistři extraligy Bez komentáře: 3. Pivobraní na Masarykově náměstí
Nový Jičín:
               

Televize Polar

televize Polar                

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ