Navigace: Úřad|veřejná správa > DOTAZY A ODPOVĚDI                
Začátek HTML stránky

Dotazy a odpovědi

Všechny kategorie dotazů

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání „Dotazů“ jde o vzdálený přístup, kde při nečinnosti dochází k automatickému odpojení přístupu. Nedojde k zápisu DOTAZU do databáze.

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, musíte být registrovaný uživatel. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.

Položit nový dotaz

Dotaz:

Dobrý den, ráda bych věděla konečné datum dokončení záchytného parkoviště na ulici Jubilejní.Slibovali jste dokončení k 31.8.2015,hotovo není,ač fa Strabag nás budí každý den před 6.hodinou ranní včetně sobot.Zaparkovat je tu opravdu velký problém,někteří máme poškrábaná auta,zřejmě se někdo baví a používá k těmto hrátkám materiál ze stavby. Děkuji.

Zadal: Ivana Horáková, 16.09.2015 08:03

Odpověď:

Dobrý den. Parkoviště již bylo zprovozněno a dáno do užívání veřejnosti.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 13:18

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, kdy dojde k opravě chodníku před domem na Riegrove ulici c. 21? Přímo před vchodem je hluboká díra téměř přes celý chodník a to už minimálně 6let! Plus další množství der, které když naprsi jsou ideální k úrazu. Další dotaz je ohledně nebezpečného přechodu u domu Riegrova 17 směrem k prodejně Hruška. Bude se bezpečne přecházení nějak řešit nebo se čeká na další smrtelnou nehodu??? Opravdu pokud člověk přechází od Hrušky, z právě strany nejde vůbec vidět, jestli něco nejede. Navíc řidiči zde absolutně nedodržují rychlost. Neuvažuje se např. O retarderu? Přechod je, myslím si, dost frekventovaný. A prosba nakonec - mohl by se před dům Riegrova 21 opět umístit odpadkový koš, který tam byl, než jej nějaký vandal ulomil? Ani před jedním že tři vchodu není odpadkový koš. Děkuji A děkuji za zodpovězení dotazů, Wenigova

Zadal: Zuzana, 15.09.2015 16:16

Odpověď:

Dobrý den. V příštím roce bude zařazena do rozpočtu města revitalizace sídliště Riegrova, jejímž výsledkem budou nejen nové chodníky, ale i veřejné osvětlení a mobiliář. Chodník před domem č.21 tak bude opraven a nově vydláždněn. Odpadkový koš bude umístěn u domu č. 19. Komunikace a přechod pro chodce u prodejny Hruška nejsou v majetku města. Na státní silnici město nemůže vybudovat retardéry. Město však v uvedené lokalitě provedlo alespoň úpravu dopravního značení. Od Bezručovy ulice na straně prodejny s ojetými vozy je zakázáno zastavení vozidel a dopravní značka "předchod pro chodce" byla označena reflexními prvky.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 13:16

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, neuvažuje město o osvětlení přechodu pro chodce u Tonaku, myslím ten přechod přes tři proudy v místě odbočování k Tonaku, je dlouhý a velice často řidiči přehlídnou chodce, hlavně v ranních nebo večerních hodinách, kdy je šero, tma.

Zadal: Jarka Kremlová, 31.08.2015 11:02

Odpověď:

Dobrý den. Uvedená komunikace 1/57 není ve vlastnictví města, ale Ředitelství silnic a dálnic. Pokud bychom chtěli provést změnu v dosavadní podobě přechodu pro chodce, musel by být celý prostor přestavěn podle nové vyhlášky, a to je nad finanční možnosti městského rozpočtu.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 12:54

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, bylo by možné začátek hlášení rozhlasu začít znělkou? Není úplně nejpříjemnější, když paní hlasatelka začne hlasitě mluvit z ničeho nic, byla jsem svědkem, kdy se pár lidí leklo hlášení, stačila by znělka, pár tónů, prosím Vás jen ne ten šílený gong, který zní na závěr.

Zadal: Jarka Kremlová, 16.09.2015 15:58

Odpověď:

Dobrý den. Město Nový Jičín by rádo změnilo podobu vysílání městského rozhlasu. Již vloni jsme reagovali na požadavky občanů a zredukovali hlášení jen na jedno denně, a to v odpoledním čase. Hlásí se jen v pracovních dnech. Nyní nás zajímá, která vysílací hodina by lidem vyhovovala nejvíce. Občané se mohou až do konce měsíce září vyjádřit v anketě, která je na webových stránkách města, zda jim vyhovuje hlášení v 15, 17 nebo 18 hodin. Se změnou vysílacího času bude souviset i úprava součané zvukové podoby rozhlasových rekací.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 09:23

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat,zda je možné nahlásit se na výměnu občanských průkazů i elektronicky např. www.vymena občanskych prukazu.cz

Zadal: ladislav.vejmělek, 16.09.2015 17:46

Odpověď:

Dobrý den. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze podat elektronicky pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci cestovních dokladů (od. 1.1. 2013 také v evidenci občanských průkazů) a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana. Žádost musí být doručena pouze příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. podle místa trvalého pobytu občana. Pokud žádost bude doručena jinému úřadu, nelze ji zpracovat.

Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Formulář žádosti, na kterém musí být tato žádost podána, je na stránkách MV ČR www.mvcr.cz  , odkaz "SLUŽBY PRO VEŘEJNOST" - "FORMULÁŘE".

Pokud tomu tak není, musí občan o výměnu (resp. nový OP) požádat osobně na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Stránka www.vymenaobcanskychprukazu.cz, kterou uvádíte, není žádnou oficiální stránkou, není zřejmé, kdo ji provozuje a je také naprosto neaktuální, bez jakéhokoliv odkazu.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 09:15

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, v měsíci Květnu 2015 jsem psal k vůli uschlému smrku na ul. Riegrova 13 a jeho odstranění. Někdo pak označil stromy na sídlišti Riegrova a před domy Riegrova 9-11-13, které mají být odstraněny. Jeké bylo mé překvapení když byl odstraněn jen největší smrk a ostatní usychající zůstaly. Když jsem se ptal pracovníků Tech. služeb kteří káceli stromy na Riegrova 11 a 9, řekli, že na ty naše taky dojde. Dneska máme Září 2015, všude jsou stromy skáceny, jen před domem Riegrova 13 stále označené usychající smrky stojí. Nevím jestli si z nás dělá srandu Městský úřad, nebo Technické služby města. Proto žádám o okamžité odstranění těchto schnoucích smrků. Děkuji za kladné vyřízení a přeji příjemný den. Ducháček Josef, předseda společenství domu Riegrova 1942/13.

Zadal: Ducháček Josef, 17.09.2015 17:29

Odpověď:

Dobrý den. Usychající smrky v Novém postupně odstraňujeme. Již proběhla třetí vlna likvidace suchých stromů. Odstraňujeme však jen zcela suché dřeviny. Před vchodem v ulici Riegrova 13 jsou stromy proschlé, ale nejsou suché. Situace byla ověřena 21.9.2015 za přítomnosti vedoucího střediska zeleně technických služeba a pracovnice odboru životního prostředí. Ti zjistli, že stromy sice jsou označeny, nicméně označení neprovedli pracovníci technických služeb ani správce městské zeleně.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.09.2015 08:14

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jestli neuvažuje město o zákazu sekání trávy v neděli a ve svátku.Děkuji za odpověd.

Zadal: Šarka Trefilova, 06.09.2015 17:19

Odpověď:

Dobrý den. Město Nový Jičín žádnou protihlukovou vyhlášku nemá. Řídíme se zákonem č.258/ 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích, kterými je dána doba nočního klidu od 22. do 6. hodiny. K tomuto tématu byla také uspořádána anketa, v níž se většina respondentů vyslovila pro to, aby nebyla regulována doba, kdy se smí naříklad sekat tráva nebo řezat dřevo. 

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 09.09.2015 15:31

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,při večerní procházce jsem si všimla, že v prostoru dvora za Bezručovou ulicí jsou nějaké betonové čtverce, na každém z nich jsou poklopy,patrně do nějaké šachty. Tyto jsou poškozené,rezavé a je vidět že s nimi někdo manipuloval. Asi by se na to měl někdo podívat, než tam spadne nějaké dítě. Tyto poklopy jsou v blízkosti dětského hřiště. Před domem č 63 se propadá dlažba, asi zase potkani.

Zadal: Ludmila Teuerová, 28.08.2015 23:15

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Šachty ve vnitrobloku Bezručovy ulice jsou v majetku Veolia Energie ČR ( dříve Dalkia), kterým tuto informaci zašleme. Propadlý chodník v  Bezručově ulici před domem číslo 63 byl předán firmě k opravě.

Dobrý den. Zástupce  společnosti Veolia Energie ČR, a.s. uvedl, že poklopy šachtic, ve kterých se nachází teplovodní potrubí, plní svoji funkci. Poklop, který je na jedné straně uvolněný, přijde zavařit a zabetonovat. Opravu provede společnost Veolia Energie ČR, a.s. 

 

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 09.09.2015 15:26

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,vím že jsem se na to už ptala,ale zatím mám odpověď je na půlku své otázky,nedalo by se něco udělat s hřištěm u domu Nerudova 257/6? Rády tam chodíme s dětmi ale bylo by potřeba spravit pískovíště, pokud by bylo možné to nějak oplotit aby tam nelítali psi do písku a nečůrali tam a děcka aby nelítali až k cestě a podobně,bylo by to i bezpečnější.A jestli by tam nešla třeba někam přidat lavička ta jedna pod stromem je pořád ulepená a špinavá od toho stromu.Děkuji

Zadal: olga schovánková, 26.08.2015 21:35

Odpověď:

Dobrý den. Město Nový Jičín má zájem, aby dětská hřiště byla přístupná a nemá v plánu je nechat oplotit. Pokud zjistíte přítomnost psů na dětském hřišti a v pískovišti, nahlaste to neprodleně na bezplatnou telefonní linku městské policie č. 156. Uvedené pískoviště bude znovu opraveno a Váš požadavek na doplnění lavičky bude předán technickým službám.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 08.09.2015 14:08

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, zajímalo by mne z jakého důvodu byl zaveden městský rozhlas až sem do Bludovic u NJ. Proč hlásí každý den v jiný čas, asi jak se komu vzpomene.Proč hlásí celý týden tytéž informace, když není nic nového není nutné ten krám vůbec zapínat, a proč je k tomu všemu zapotřebí ten šílený gong a ta hlasitost???Již jsem se několikrát ptala na osadním výboře a vždy mne odkázali na město.Je nás tady dost maminek které dáváme děti spát po obědě, gong a hlasitost nesmyslného rozhlasu děti každý den budí a to nemluvím o tom že si ani jedna z nás nedovolí dát děti spát ven na zahradu do kočárků, na co pak ty domy se zahradami máme když nás ženete zavřít se doma a i přesto je vše slyšet a ruší nás to.Myslím že by stačilo ubrat na hlasitosti, zrušit šílený gong,hlásit v daný čas a hlásit 2x týdně jen důležité informace a ne celý týden totéž, mimochodem umíme číst a přečteme si novinky na stránkách města. Děkuji Houdková

Zadal: andrea houdkova, 27.08.2015 14:44

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za Váš podnět. Město Nový Jičín již na základě připomínek občanů omezilo počet hlášení městského rozlasu. Relace běží již jen v odpoledních hodinách. Nyní chce sjednotit dobu rozhlasových vysílání. K tomuto tématu byla vypsána anketa, která je přístupná na webových stránkách města, a občané v ní mohou hlasovat pro vysílací čas, který jim vyhovuje nejvíce. Anketa poběží do konce září, pak bude změněna i podoba hlášení a závěrečný gong bude zřejmě vypuštěn. Pokud máte pocit, že v některé lokalitě je městský rozhlas příliš hlasitý, nahlaste prosím číslo amplionu (uvedené na sloupu s hlásičem) na adresu: jhorakova@novyjicin-town.cz

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 08.09.2015 13:59

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, nevím jestli je můj dotaz na místě, ale doufám že ano. Zajímá mne kdy se v NJ bude dělat pořádek s napadenými stromy. Za hotelem Kalač komplet suchý strom, před domy na ulici Komenská, směřující k Máchové, tři téměř suché, a jistě se jich najde celá řada i v sadech Nového Jičína. Bude se čekat až budou napadeny další stromy, nebylo by lepší nemocné stromy odstranit a tak zamezit šíření chorob? Děkuji za odpověď.

Zadal: Ludmila Teuerová, 31.08.2015 14:09

Odpověď:

Dobrý den. Odbor životního prostředí stav stromů zmapoval a vydá podnět k jejich vykácení aniž by se muselo čekat na dobu vegetačního klidu. Kácení stromů se však provádí hromadně, takže přesný termím jejich odstranění nelze sdělit. Dřeviny však nejsou nijak nebezpečné, nemají infekční chorobu ani nejsou napadlé škůdci.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 08.09.2015 13:37

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,dnes jsem nutně potřeboval pomoc Pčr. 06.09.2015 Masarykovo Náměstí,čas 05.10 až 05.15.web kamera. prosím podívejte se na kamerový záznam.uvěříte tomu že je to pravda?

Zadal: Marek Rybář, 06.09.2015 18:29

Odpověď:

Dobrý den. Kontaktujte prosím ředitele městské policie Mgr. Jiřího Kleina, tel: +420 556 768 281,

mob: +420 603 307 107, eMail: jklein@novyjicin-town.cz

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 08.09.2015 13:31

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,ráda bych se zeptala jestli je správné že na ulici Nabřežní, za školním hřištěm, je veřejný kontejner na odpady opatřený zámkem a tudíž kolemjdoucí nemá šanci vložit odpadky. Protože jsem majitelkou psa a poctivě po něm uklízím, ale bohužel se sáčkem jsem musela jít od školy až na sídliště Riegerova, abych našla odpadkový koš. Takže reakce pejskařů mne někdy nepřekvapí, když řeší otázku"Kam s ním" Ludmila Teuerová

Zadal: Ludmila Teuerová, 25.08.2015 22:13

Odpověď:Dobrý den. Děkujeme za Váš dotaz i za příkladný postoj k čistotě veřejného prostranství. Přestože se uzamčený kontejner na směsný komunální odpad nachází na veřejném prostranství, nemusí jít o veřejně přístupný kontejner pro všechny občany. Takový kontejner může např. sloužit pro potřeby některé právní osoby - podnikatele. V takovém případě pouze původce odpadů v souladu se zákonem o odpadech zabezpečil odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.Pokud jde o kontejner (případně jakýkoli shromažďovací prostředek) určený pro potřeby všech občanů, měl  by obecně sloužit k jejich potřebám, což v případě zamknutí neplatí. Na druhou stranu lze pochopit, že obyvatelé nemovitostí, kteří si o nádobu požádali, si ji chrání. Někdy se stává, že nádoby jsou nadměrně plněny odpady jinými osobami a kapacita nádoby pak není dostačující pro občany, kteří si o kontejner požádali.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 04.09.2015 10:53

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Nastěhovala jsem se do nového bytu, kde jsem zjistila, že mi pouliční lampa (velké kulaté světlo) svítí přímo do ložnice, což mi absolutně znepříjemňuje spánek. Bohužel žaluzie jsou nedostačující. Lampa stojí přímo naproti mému oknu. Chtěla jsem se zeptat, zda se s tím dá něco dělat. Jedná se o byt na ul.B.Martinů. Děkuji za odpověď. Š.B.

Zadal: Šárka Bálková, 02.09.2015 08:45

Odpověď:

Dobrý den. Rozumím Vašemu pocitu. Bohužel kvůli jednomu bytu nelze přemisťovat lampu veřejného osvětlení. Údajně však existují závěsy, které jsou neprůsvitné a nepropouštějí světlo. Zkuste ještě toto řešení.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 04.09.2015 10:41

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Mám na Vás dva dotazy.Po přestěhování Bytového podniku na ulici Divadelní, zůstaly prázdné prostory na ulici Jungmanova. Co město zamýšlí s těmito prostory, které jsou již několik roků prázdné. A můj druhý dotaz. Před několika roky město udělalo anketu jestli by občané města chtěli opravit letní kino. Anketa vyzněla pro opravu a dnes čtu ve zpravodaji města, že má proběhnout diskuze s občany o využití pozemku. Mám za to, že anketou to bylo vyřešené. Ivan Bartoň

Zadal: Ivan Bartoň, 02.09.2015 14:57

Odpověď:

Dobrý den. Zmíněné prázdné nebytové prostory v Jungmannově ulici byly po přestěhování pracovníků bývalého bytového podniku do kanceláří v Divadelní ulici několikrát nabízeny k pronájmu. Vzhledem k jejich rozsáhlosti a obtížné oddělitelnosti se nenašel žádný zájemce o pronájem. Vedení města proto zvažuje, že by se změnil účel užívání těchto prostor a zrekonstruovaly by se na byty. Do konce roku bude osloven projektant, který by měl určit, zda je vůbec technicky možné rozdělit propojené prostory na bytové jednotky a ty pak nabízet k pronájmu. Téma "letní kino" je stále otevřené. Máte pravdu, že k této problematice již byla vypsána anketa. Zůčastnilo se jí 514 lidí. Město chce dát letnímu kinu větší prostor a vtáhnout do problematiky co nejvíce občanů. Proto také oslovilo fakultu architektury VŠB Ostrava, aby přispěla nápady studentů. Přišlo nám šest návrhů, každý byl vypracován pod odborným dohledem zkušených architektů a urbanistů. Tyto návrhy chceme veřejnosti představit. Poprvé budou vystaveny na městské slavnosti v sobotu 5. září v aule na radnici. Projekty nejsou závazné. Z každého lze využít například jen jistý prvek. Jediným cílem je poskytnout občanům co nejvíce informací a pak společně dojít k nějakému řešení. To bychom měli hledat společně na veřejném projednávání letního kina někdy na přelomu září a října. Přesný termím bude včas a dostatečně zveřejněn. Do té doby také budou projekty vystaveny.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 04.09.2015 10:32

Kategorie dotazu:

Různé

První  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »  Poslední

Dotazy a odpovědi

(Registrace nebo přihlášení pro položení "Dotazu", popř. registrace pro "Odebírání novinek a informací". Registrace odebírání novinek a informací též kontejner viz níže pouze zadáním eMailu.)

Uživatel

  
               

Odebírání novinek a aktualit z dění ve městě eMailem

(Pouze zadáním eMailu se můžete přihlásit k odebírání novinek a informací.)                

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

10.02.2016
Zataženo s deštěm
 1/5°C
 3/-1°C
11.02.2016
Oblačno s deštěm
 4/8°C
 4/0°C
12.02.2016
Zataženo
 5/9°C
 5/1°C
               

Televize Polar

televize Polar
               

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

úspěchy a ocenění města                
zajímavá místa                
               
turistické informační centrum

Oficiální stránky Turistického informačního centra Nový Jičín

XVII. VELETRH NOVOJIČÍNSKA
                   

logo Zdravé město                

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Komunální odpad a psi za rok 2016

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ