Navigace: Úřad|veřejná správa > DOTAZY A ODPOVĚDI                
Začátek HTML stránky

Dotazy a odpovědi

Všechny kategorie dotazů

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání „Dotazů“ jde o vzdálený přístup, kde při nečinnosti dochází k automatickému odpojení přístupu. Nedojde k zápisu DOTAZU do databáze.

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, musíte být registrovaný uživatel. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.

Položit nový dotaz

Dotaz:

Dobrý den,velice by mě zajímaly informace ohledně veřejných zakázek pro město.Mám svařovnu v Novém Jičíně.Kde bych prosím-Vás našel informace a nabídky a podmínky pro získání veřejné zakázky,ve směru svařování a kovovýroba.děkuji za odpověď Radek Bartoň

Zadal: Radek Bartoň, 21.04.2014 21:00

Odpověď:

Dobrý den. Město Nový Jičín veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad 250 000,- Kč bez DPH uveřejňuje na adrese profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/novyjicin . Zájemcům o veřejné zakázky je tak zpřístupněna zadávací dokumentace, na jejímž základě mohou podat nabídky.Ing. Alena Seibertová, odbor majetku, rozvoje a investic

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 22.04.2014 12:05

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně horního parkoviště u bývalého obchodního domu meinl. Komu parkoviště patří a jaké jsou podmínky parkování? Lístek z nákupu stačí na nějakou dobu stání zdarma. To jsem si tedy myslela. Nedávno mi neuznali lístek z Vietnamského odbchodu díky špatnému času na účtence. Které obchody jsou tedy zahrnuty? Kde mají řidiči vypsané podmínky parkování a při odmítnutí mi bylo vyhroženo zákazem parkování. Mají na tohle právo? Nejde mi o placení parkování,ale o princip a jednání s lidmi. Možná by tohle řešila závora nebo jednoduše neomezené placené parkoviště. Děkuji.

Zadal: Renata Krátká, 11.03.2014 19:37

Odpověď:

Dobrý den. Vlastníkem horního parkoviště u bývalého obchodního domu Meinl je společnost Atrium Sigma Czech Republic s.r.o. Provozní řád parkoviště si vlastník stanovil sám. Podmínky parkování jsou umístěny na dodatkové tabulce svislé dopravní značky parkoviště, která je  umístěna při vjezdu na parkoviště z ulice Karla Kryla. Doporučujeme Vám směřovat dotaz na vlastníka parkoviště, případně na provozovatele uvedeného na dodatkové tabulce. 

Petr Zdráhal dipl.tech., odbor majetku, rozvoje a investic

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 14.04.2014 17:26

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, dočetla jsem se tu, že na hřišti na ul. bulharské firma nainstaluje nové basket. koše, sama tam vedu své děti, ale ty staré basket. koše se nedají vůbec používat. Kdy máte v plánu ty koše tam dát? Děkuji Daniela S.

Zadal: Daniela, 03.04.2014 17:10

Odpověď:

Dobrý den. Instalace basketbalových košů se uskuteční po výběrovém řízení a dle časových možností dodavatelské firmy.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 10.04.2014 13:08

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, lze odpoupit od města N.J.objekt,nebo část objektu,který je označen cedulkou KULTURNÍ PAMÁTKA? Děkuji

Zadal: Martin Liška, 04.04.2014 11:16

Odpověď:

Dobrý den. Nevím, co konkrétně máte na mysli, ale obecně lze říci, že lze koupit i objekt, který je kulturní památkou.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 10.04.2014 13:06

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Na stránkách města jsem četla, že v březnu byla podaná žádost o přijetí Nového Jičín do Asociace měst pro cyklisty. Je sice v plánu vybudování cyklostezky do Bludovic, což je chvályhodné. Ale v této souvislosti by mě zajímalo, zda byste mohli udělat něco pro cyklisty, kteří jezdí po silnicích. Průjezd po městě je pro cyklisty velmi komplikovaný (díky hustému provozu osobních a hlavně nákladních aut) a často díky bezohlednosti řidičů i dost nebezpečný (kruhové objezdy atd.). Mohla by se už konečně udělat stezka pro cyklisty vedoucí podél hlavní cesty? Myslím, že by se tam našlo místo i na pruh pro cyklisty. Děkuji za odpověď.

Zadal: Lenka Žurková, 31.03.2014 19:32

Odpověď:

Dobrý den. Cyklistická doprava je pro město jedním z hlavních témat nadcházejích let. Město má zájem na zlepšení cyklistické infrastruktury. Jednou z aktivit schváleného Strategického plánu rozvoje města Nový Jičín pro období 2014 – 2020 je aktualizace generelu cyklodopravy s definicí klíčové sítě cyklotras a doprovodných prvků se stanovením priorit realizace.  Základním cílem generelu cyklistické dopravy bude vymezení podmínek pro optimální fungování cyklistické dopravy ve městě.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 10.04.2014 13:00

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, asi nemám dotaz,jako takový,ale chci reagovat na projekt "Zelené město".Moc se mi ten nápad líbí.Myslím si,že městská hřiště a odpočinkové zóny pravidelnou údržbu potřebují a když je k této práci motivována generace,která má její ničení často na svědomí,je to i výchovné...Posílám starší dítě s přihláškou a věřím,že se podobné aktivity budou opakovat každý rok.Děkuji a přeji v této věci úspěch:)

Zadal: Michaela Dohnalová, 06.04.2014 14:31

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za příspěvek. Pouze připomínám, že každý zájemce o brigádu se musí přihlásit 14. dubna 2014 od 16 hodin osobně na odboru životního prostředí, kancelář číslo 303 nebo 302, na novojičínské radnici, Masarykovo náměstí 1. K přihlášce je potřeba doložit originál dokladu o studiu. Předpokládá se velký zájem z řad studentů, takže jiný termín pro příjem přihlášek nebude vypsán.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 10.04.2014 12:57

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, mám dotaz ohledně bezbariérového přístupu do objektu městské knihovny. Konkrétně se mi jedná o přístup s kočárkem. V současné době je bezbariérový přístup řešen prostřednictvím pojízdné rampy, která je dle informací od zaměstnanců knihovny použitelná/obsluhována na jejich požádání. Nicméně reálná situace (v případě kočárku) je taková, že namísto použití této rampy, která si jistě vyžádála nemalou investici, se kočárky s dětmi vynášejí po schodech ručně za pomoci těchto zaměstnanců. Toto je pro mne nepochopitelné a navíc je to i nebezpečné z hlediska možného pádu. Z pochopitelných důvodů nehodlám kočárek s dítětem ponechat venku bez dozoru. Žádám o objasnění situace a uvedení, zda a jak bude situace v budoucnu řešena. Děkuji, Jiří Pavlík

Zadal: Jiří Pavlík, 27.03.2014 21:32

Odpověď:

Dobrý den. Bezbariérový přístup do městské knihovny je řešen prostřednictvím šikmé schodišťové plošiny. Ta je určena pouze pro přepravu tělesně postižené osoby, která je schopna ovládání nebo nemocné osoby na invalidním vozíku. Zařízení je obsluhováno zaškolenými zaměstnanci knihovny, a to na požádání návštěvníka knihovny. V případě vyžádání přepravy dětského kočárku provozovatel může vyhovět, je však nutno konkrétní kočárek najetím na plošinu a spuštěním zábran vyzkoušet. Pokud jsou však obsluhou zjištěny nedostatky nebo závady pro bezpečný přesun kočárku, přepravu provozovatel neumožní. Knihovnice na požádání velmi ochotně vždy pomohou s kočárkem, a to výše uvedeným způsobem.

Ing. Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 03.04.2014 14:55

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se vás zeptat, kdy se budou otevírat či stavět nové obchody OC Tabačky a které obchody by to měli být? Levá část tabačky je zcela prázdná. Děkuji

Zadal: Daniela, 02.04.2014 12:58

Odpověď:

Dobrý den. Obsazenost plochy a výběr obchodů v obchodním centru Tabačka je věcí investora projektu.

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 03.04.2014 14:52

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Před několika lety bylo zakoupeno zařízení vydávající zvuky dravců, které mělo plašit holuby na náměstí. Často slyším, že zařízení v provozu je, akorát že houfům holubů na střechách a na náměstí je to úplně jedno a náměstí je od nich stále velmi znečištěné. Nedávno jsem v TV slyšela reportáž o jednom českém městě, kde tento problém řeší tak, že holuby odchytávají. Nebylo by vhodné o nějakém takovém řešení uvažovat i u nás? Děkuji za odpověď.

Zadal: Lenka Žurková, 31.03.2014 19:39

Odpověď:

Dobrý den. Naše město se snaží problematiku holubů řešit dlouhodobě a různými způsoby.

Kdysi se dokonce holubi na náměstí stříleli (tento způsob praktikuje dosud město Mladá Boleslav, ale u nás v Městské památkové rezervaci (MPR) nepřipadá v úvahu.

Používalo se krmení, které obsahovalo látku, která způsobila, že se vejce nevylíhla (ne, že by se holubi stali neplodní) – tato látka je však dnes již zakázaná.

Vysadily se dva páry sokolů stěhovavých, sokol je jediný dravec, který loví pro zábavu, i když nemá hlad, tito ptáci se během několika let odstěhovali do volné krajiny.

V MPR platí zásada, že při opravě fasády jsou instalovány  zábrany proti nasedání ptáků (u nás ostny, ale dají se použít i struny, sítě apod.)

Technické služby namátkově vybírají vajíčka z hnízd.

Máme k dispozici mobilní plašičku, kterou můžeme na základě dohody půjčovat obyvatelům, používá se hlavně proti hrdličkám v sídlišti, imituje hlasy dravců. Na náměstí  je instalována stacionární plašička (imitace hlasů dravců)  - bohužel na tu si už holubi zvykli.

Vždy odbornou akreditovanou firmou  se  jednou za 2 – 3 roky provádí odchyt holubů do odchytových klecí a následně usmrcení v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Majitelé nebo uživatelé bytů si mohou rovněž pořídit a aplikovat (na své náklady) přípravek zabraňující usedání holubů na parapety oken – gel, který se nanese na parapet.
Koncem letošního roku se opět počítá s odchytem holubů – jedná se finančně velmi náročnou akci, proto ji nelze realizovat každoročně.   

Ing. Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 02.04.2014 15:30

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, na ulici Bulharská proběhly min. rok výměny oken. Chtěl bych se zeptat, kdy budou nová okna na ul. Bulharská 15? Další dotaz. Na dětském hřišti na ul. Bulharská chybí basketbalový koš, ten druhý koš je už zničený a nazvat se to hřištěm ani nedá. Máte v plánu zahájit na sport. hřišti rekonstrukci? Předem děkuji

Zadal: Roman, 19.03.2014 20:06

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za upozornění. Odbor majetku, rozvoje a investic osloví firmu, která dodá a nainstaluje nové basketbalové konstrukce s koši.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 28.03.2014 09:34

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, chystáte nějaký program pro čištění města, popř. preventivní program ve školách? V okolí střední zemědělské školy, podél toku Jičínka, v blízkosti bývalého horního vlakového nádraží, aj, se množí odpady. Sám už to nestačím sbírat. Díky za odpověď.

Zadal: Jan Krayzel, 22.03.2014 13:52

Odpověď:

Dobrý den. Děkujeme za podnět. Přidala jsem si uvedenou lokalitu do seznamu prací pro brigádu Zelené město. Ale se studenty začínáme až 7.7.2014. Pokud je tam velký nepořádek a pravidelně, mohla by to uklidit už teď veřejná služba. Půjdu se tam podívat a když to půjde, domluvím úklid.

Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 27.03.2014 15:40

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, mohl bych vědět, kdy budou nová okna na ul. Bulharská 15? Ptám se už po 3! Děkuji

Zadal: Roman, 24.03.2014 14:13

Odpověď:

Dobrý den. Výměna oken v domě na ulici Bulharská 15 byla plánována odborem bytovým (OB) i do rozpočtu města pro rok 2014. Bohužel tato investiční akce byla zamítnuta z důvodu nedostatečných finančních prostředků a priority havarijních stavů některých  objektů ve vlastnictví města. OB prosazuje od roku 2013 aktivní progresivní politiku údržby a oprav bytového i nebytového fondu tak, aby během příštích několika let bylo do všech nemovitostí městem investováno v co největší míře vzhledem ke stáří, opotřebení a současnému stavu budov a objektů ve vlastnictví města.  Výměna oken v domě na výše uvedené adrese bude opět zařazena do plánu investičních akcí na rok 2015.

Ing. Vladimír Benko, vedoucí bytového odboru

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 27.03.2014 15:37

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat ohledně výstavby bytového komplexu na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně. Na WWW stránkách jsem viděl vizualizaci výstavby bytového komplexu v této ulici. Bude se projekt realizovat či ne? V případě, že ano, v jakém období to asi bude. Děkuji za odpověď.

Zadal: Michal Peroutka, 20.03.2014 20:59

Odpověď:

Dobrý den. Ulice Bohuslava Martinů byla skutečně vybrána pro výstavbu bytových domů. Město nechalo zpracovat studii zástavby této lokality a nabídlo ji na svých internetových stránkách případným investorům k realizaci. Město nezamýšlelo, že by tento záměr realizovalo ze svých prostředků.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 27.03.2014 15:35

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, podařilo se mi najít psí známku č. 257, pocházející z Nového Jičína, s letopočtem 1874. Je šance, že by se někde v archivu dal zjistit majitel pejska? Za odpověď předem děkuji. Pavel Vašek

Zadal: pavel, 23.03.2014 23:00

Odpověď:

Dobrý den. Na finančním odboru je archivována evidence psích známek od roku 1999. Starší záznamy jsou již skartovány. Majitele psí známky z roku 1874 nelze dohledat. Zkuste známku nabídnout muzeu, zda by o tuto raritu nemělo zájem. 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 24.03.2014 09:20

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, proč nemá Městská knihovna, stejně jako loni, dosud k dispozici finanční prostředky na nákup nových knih? Čtenáři platí poplatky do konce ledna každého roku a na nové knihy se pak čeká i půl roku. Nikdy v minulosti tento problém nebyl, až v loňském roce. Děkuji za odpověď.

Zadal: Silvie Burýšková, 20.03.2014 10:39

Odpověď:

Dobrý den. Situace s opožděným nákupem nových knih nastala poprvé loni, z důvodu nutnosti zadání veřejné zakázky na dodavatele knih. Každoročně jsme začínali knihy nakupovat až koncem února, někdy až v březnu. Loni v březnu jsme připravovali zadávací řízení a než vše proběhlo, nákup mohl být zahájen až v červnu. Ale nyní je situace mnohem lepší, nákup se již rozběhl a čtenáři budou mít nové knihy již příští týden. Hlavní důvody, proč začínáme knihy nakupovat až v období únor-březen jsou především ty, že nakladatelství zahajují svou plnou vydavatelskou činnost právě ve zmíněném čase února až března. Další důvody jsou spojeny se smluvními vztahy mezi Městskou knihovou Nový Jičín a Moravskoslezským krajem a dále mezi okolními obcemi, pro které nakupujeme knihy z finančních prostředků obce. Podpisy smluv probíhají až únor-březen, nákup může být zahájen až poté.

Bc. Renáta Domoráková, vedoucí Městské knihovny Nový Jičín

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 24.03.2014 09:04

Kategorie dotazu:

Různé

První  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »  Poslední


Uživatel

  
               

Zasílání novinek

               

Vyhledávání

               

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

16.09.2014
Oblačno
 20/24°C
 14/10°C
17.09.2014
Skoro jasno
 21/25°C
 14/10°C
18.09.2014
Polojasno
 21/25°C
 14/10°C
               


VOLBY 2014

Volby do zastupitelstev obcí 2014                

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Turistické informační centrum Nový Jičín

turistické informační centrum                
ELEKTRONICKÝ KATALOG
sociálních služeb a služeb souvisejících                

Trhy na náměstí

Komunální odpad a psi za rok 2014

Digitální Povodňový plán

logo                

Sledování hladin vodních toků

SMS InfoKanál města                

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Den sociálních služeb v Novém Jičíně Videotext 15. 9. 2014 Novojičínský expres 12. 9. 2014 Aktuálně z dění v Novém Jičíně 12. 9. 2014 Hosté ve studiu: Novojičínští ploutvaři přivezli z ME medaile Co to letí? - výstava na Staré poště Koncert na náměstí k poctě Karla Kryla Novojičínský expres 8. 9. 2014 Videotext 7. 9. 2014 24. zasedání zastupitelstva NJ - září 2014
Nový Jičín:
               

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ