Navigace: Úřad|veřejná správa > DOTAZY A ODPOVĚDI                
Začátek HTML stránky

Dotazy a odpovědi

Všechny kategorie dotazů

UPOZORNĚNÍ: Při vkládání „Dotazů“ jde o vzdálený přístup, kde při nečinnosti dochází k automatickému odpojení přístupu. Nedojde k zápisu DOTAZU do databáze.

Pokud chcete položit nový dotaz na náš úřad, musíte být registrovaný uživatel. Vyhrazujeme si právo neodpovídat na anonymní, vulgární, rasistické, urážlivé či jinak nevhodné dotazy. Děkujeme za pochopení.

Položit nový dotaz

Dotaz:

Dobrý den, tímto děkuji řediteli Městské policie NJ za odpověď k mému dotazu ze dne 04.06.2015, je zde viditelná snaha řešit situaci. Co na to ale zástupce města Nový Jičín, od kterého bych také očekával odpověď, resp. jasné stanovisko, na můj dotaz? Jaké kroky budete v souvislosti s touto problematikou podnikat nebo mám považovat záležitost za vyřešenou? Pevně doufám, že ne a že se zastupitelstvo města začne konečně touto situací vážně zabývat. Jde přece o naše zdraví a naše děti. Opět se musím zeptat, proč nemá město tuto problematiku ošetřenou žádnou vyhláškou, proč jednoznačně nenastaví pro „pejskaře“ jasná a vymahatelná pravidla? Děkuji za odpověď, Jiří Pavlík

Zadal: Jiří Pavlík, 10.06.2015 21:49

Odpověď:

Dobrý den. Přestože město nepřijalo k této problematice obecně závaznou vyhlášku, jsou pro pejskaře jasně nastavená pravidla vyšší právní síly, a to zákony. V souladu s judikaturou Ústavního soudu ČR nemůže obec v obecně závazných vyhláškách upravovat záležitosti, které jsou vyhrazeny úpravám zákonů, a které jsou vyhrazeny předpisům práva veřejného nebo soukromého, a pouze v rozsahu, jaký umožňují příslušné zákony.

Z uvedeného plyne, že obecně závaznou vyhláškou může být upravena pouze záležitost používání vodítka. Avšak omezí-li obec volné pobíhání psů stanovením povinnosti mít psa na vodítku na některých, případně na všech, veřejných místech, má pak obec povinnost vymezit prostory pro volné pobíhání psů ve vhodných lokalitách města a v dostupných vzdálenostech. Zákaz volného pobíhání psů na všech veřejných prostranstvích v obci, aniž by současně obecně závaznou vyhláškou byly vymezeny prostory pro volné pobíhání psů, je v rozporu se zákonem o ochraně zvířat proti týrání. Město Nový Jičín však vzhledem k charakteru sídla nevlastní pozemky vhodné k tomuto účelu.

Městská policie se v poslední době zaměřuje a i nadále se bude zaměřovat právě na volně pobíhající psy a jejich chovatele, zde nutno podotknout, že dle právního výkladu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se  volným pobíháním psa rozumí pohyb psa bez vodítka na veřejném prostranství, a to pod kontrolou nebo dohledem fyzické osoby či chovatele.  Příslušníci městské policie budou kontrolovat ovladatelnost psa, a pokud nebude pes dostatečně ovladatelný, bude chovatel (průvodce psa) důrazně upozorněn, že pes musí být na vodítku, protože není pod kontrolou chovatele (průvodce).

Ing. Naděžda Davidová, odbor životního prostředí

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 19.06.2015 13:41

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, jen bych reagoval na odpověď ředitele TSM p.Šímy, ohledně travního odpadu za bývalou VS Riegrova. V neděli jsem potkal pána který mi řekl,že četl odpověď na můj dotaz ohledně tlející trávy. Osobně šel kolem s vnučkou a viděl jak jedna ze sekaček tento odpad z koše vysypala na cestu za VS. Přeji příjemný den. Ducháček Josef

Zadal: Ducháček Josef, 09.06.2015 07:43

Odpověď:

Dobrý den. K této informaci jen uvádím, že jsem si ji u nás na středisku veřejné zeleně prověřil a byl jsem ujištěn, že nic takového se z naší trany nestalo. Musím zdůraznit, že mobilní sekačky nemají jen technické služby. Mohlo jít o zelený odpad z jiných přilehlých pozemků. To je pouze spekulace, nikoliv obvinění. I když jsme nebyli původci odpadu, nechal jsem jej odklidit. Nic více k tomu uvádět nebudu, k ničemu to nevede. Provádím kontroly práce zaměstnanců v terénu pravidleně a pokud se setkám s nedostatky, musí být odstraněny.

Ing. Oskar Šíma, ředitel TSM NJ

 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 18.06.2015 08:19

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, vážení. Ráda bych věděla, kdy město poseká již výrazně vzrostlý travní porost v oblasti mezi ulicemi Jubilejní a Karla Čapka. Celá rodina, včetně dvou a půl letého dítěte máme alergii na traviny a za současného stavu je pro nás situace naprosto neúnosná. Děkuji za odpověď a za urychlené řešení celé situace. Kristková.

Zadal: Veronika Kristková, 15.06.2015 08:34

Odpověď:

Dobrý den. Podle sdělení střediska zeleně TSM by seč v dané lokalitě měla probíhat právě nyní. Práce by měly být hotovy ve středu 17. června.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 16.06.2015 15:58

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Vážení,kdy už konečně budete pokutovat "blbečky"(promiňte, ale nelze je nazvat jinak)kteří ukládají odpad kolem nádob na tříděný odpad ikdyž tyto jsou kolikrát poloprázdné.Děkuji za odpověd.

Zadal: lechim, 11.06.2015 12:13

Odpověď:

Dobrý den. Tito lidé páchají přestupek proti veřejnému pořádku. Pokud zjistíme původce tohoto znečistění, tak ho řešíme podle přestupkového zákona. V letošním roce jsme pořídili i 3 fotopasti, které nám pomohou odhalit pachatele. Od ledna 2015 jsme odhalili a pokutovali celkem 16 osob. Jistě chápete, že nelze zajistit, aby u každého kontejneru stál strážník a hlídal. Proto vítáme spolupráci občanů. Zdarma lze zavolat, a to i anonymně, na linku 156. S pozdravem

Mgr. Jiří Klein, ředitel MPNJ  

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 11.06.2015 13:33

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý večer, ráda bych se zeptala, jak často dochází k sekání trávy kolem domů. Bydlíme na ulici Budovatelů a tráva je tak vysoká,že děti nejsou schopné si hrát ani kolem domu. Všichni chceme,aby dětí venku bylo co nejvíce a neseděli doma,ale mají běhat v louce,kde je plno klíšťat? V dnešní době,kdy jsou různé nemoci z klíšťat,měli bychom podporovat,aby tráva byla co nejvhodnější a aby si děti mohli v klidu hrát i kolem hřiště a domu. Děkuji za odpověď,popřípadě kam se obrátit,aby docházelo k častějšímu sekání trávy. Petřeková

Zadal: Petřeková Eva, 04.06.2015 21:49

Odpověď:

Dobrý den. Lokalita Budovatelů je udržována v režimu 4 sečí za rok. První seč byla provedena v týdnu 27.4-1.5.2015, druhá seč je dle předloženého týdenního plánu (TSM, středisko zeleně)  plánována v tomto týdnu, tedy 8.-12.6.2015 (konkrétněji úterý a středa, přičemž je plán ovlivněn počasím).Seče trávníku v Novém Jičíně a jeho místních částech probíhají kontinuálně a nelze předem určit přesný termín sečí v jednotlivých lokalitách - jde o pravidelné "kolečko" - jakmile se dokončí první seč v sídlištích, ihned navazuje druhá.

Ing. Olga Kubálková, odbor životního prostředí

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 08.06.2015 12:10

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych reagovat na reportáž z 1.6.2015 "Strážníci MP často řeší "psí" přestupky" zveřejněnou na TVportály.cz. Jsem takřka šokován tím, co v reportáži uvádí tisková mluvčí MP NJ - tvrdí, že venčení psů je běžně možné bez vodítka či košíku/jiného prostředku ... Reportáž se dále odkazuje na články uvedené na webu MP NJ. Hned první článek z 28.5.2015 "I.Pejskař a odpovědnost za škody" cituje Občanský zákoník, kde je uváděný text silně v rozporu s TV reportáží, která uvádí (pro přesnost musím ocitovat): "... odlišné povinnosti budou chovatele mít při jejich pobytu na místě, na němž přímo nehrozí vznik škody na zdraví či na majetku třetích osob s ohledem na všechny předvídatelné okolnosti (např. přehledné volné prostranství), oproti místu, kde například zvýšený výskyt a pohyb osob možnost vzniku škody podstatně zvyšuje, a proto je nezbytné psa zabezpečit i za pomoci prostředků, jež by jinak situace nevyžadovala (frekventovaná ulice, park apod.)..." TV reportáž toto jasně neuvádí a nezasvěcený divák tak nabývá dojem, který je bohužel dnes a denně realitou - volně pobíhající psi mezi lidmi nebo dětmi na hřištích. Osobně mám mnoho negativních zkušeností, kdy ke mně nebo mému dítěti přiběhne cizí pes, majitel desítky metrů daleko a člověk nezmůže vůbec nic, jen může doufat, že se nic nestane. Několikrát dcera přišla pozdě do školy, protože kvůli volně pobíhajícím velkým psům ze strachu ani nevyšla ven z domu (u školy Jubilejní - dětské hřiště s velkou lanovou pyramidou, cca okolo 7:30). Tvrzení majitele, že jeho pes je hodný a ještě nikomu nikdy neublížil, pro mne není argumentem. Opravdu budeme čekat až na to, kdy se stane neštěstí a pak se snad začne něco řešit? Proč nemá město tuto problematiku ošetřenou žádnou vyhláškou, což mimo jiné zaznívá také v článcích MP NJ? Alibisticky tvrdit něco o odpovědnosti majitele (přestupek/správní delikt) je dle mne nedostatečné, měli byste se důrazně zaměřit na PREVENCI! Psí exkrementy zde nebudu zmiňovat, to je téma na jinou diskuzi. Omlouvám se za délku dotazu, ale pro plné pochopení je to nezbytné. Děkuji za odpověď, Jiří Pavlík

Zadal: Jiří Pavlík, 04.06.2015 22:26

Odpověď:

Dobrý den pane Pavlíku,

děkuji vám za váš námět a věřte, že vám naprosto rozumím a chápu, že u řady lidí a hlavně dětí může volně pobíhající pes vzbuzovat obavy.

Psím záležitostem se věnují strážníci již několik let. Smyslem současné webové kampaně, je především prevence, tak jak sám zmiňujete. Proto upozorňujeme na veškerou odpovědnost spojenou s chováním psů. V zásadě ji lze zařadit do tří kategorií. Zajištění psa proti úniku z místa chovu, venčení a úklid po psovi. Také TV reportáž byla natočena v tomto duchu a byly v ní uvedeny všechny tři oblasti. Bohužel v redakci TV nepoužili z důvodu délky reportáže všechna vyjádření, která tisková mluvčí sdělila.

Znovu jsem si reportáž opakovaně pustil a tisková mluvčí tam uvádí, že pokud má chovatel psa pod přímým dohledem, pes poslouchá na povely a je snadno přivolatelný nemusí používat vodítko a košík. To je skutečně pravdou a není to v rozporu s občanským zákoníkem ani s jiným zákonem, ani v rozporu s tím, co uvádíme na stránkách. Bohužel podstatná část, kde upozornila, že v místech velké koncentrace lidí, dětí, v blízkosti silnic apod. by měl být pes na vodítku, v reportáži schází. Správné informace a postupy jsou na našem webu.

Pokud jde o "psí" vyhlášku, tak město její vydání opakovaně zvažovalo a v minulosti byla i vydána. Po zhodnocení všech informací a stanovisek jednotlivých zainteresovaných odborů bylo v květnu 2015 rozhodnuto, že vyhláška se zatím vydávat nebude a provede se několik preventivních opatření. My jsme rozjeli kampaň právě na webu a Facebooku a provedeme i osobní kontroly v terénu, kde budou strážníci oslovovat chovatele, aby přivolali psa, aby ukázali, že psi poslouchají na povely apod. Pokud to pes nebude zvládat, upozorníme chovatele, že musí venčit na vodítku. V případě opakovaného porušení, můžeme přestupek řešit ve správním řízení. Také na dětských hřištích se venčit nemůže, jsou tam provozní řády, které to zakazují. Toto budou strážníci také kontrolovat.

Chci vás na závěr ubezpečit, že nebereme tento problém na lehkou váhu a máme ho mezi prioritami činnosti.

S pozdravem

Mgr. Jiří Klein

ředitel městské policie

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 05.06.2015 08:26

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Děkuji za rychlou reakci ohledně mého dotazu ze dne 19.5.2015. Odpověď je ale velice stručná a chtěl bych vědět co bude dále? Ivan Bartoň

Zadal: Ivan Bartoň, 22.05.2015 18:38

Odpověď:

Dobrý den. Město Nový Jičín plánuje odstranění zbývající části oplocení a zajištění chodníkového tělesa novými obrubami, neplánuje výstavbu nového oplocení.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 26.05.2015 10:39

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, před domem Riegrova 1942/13 nám velmi rychle usychá napadený velký smrk.Majitelé z nižších pater nemohou ani větrat okny protože jim vítr nafouká do bytu jehličí.Navíc máme strach ať se nezlomí vršek smrku a nespane na stojící auta, nebo nezraní kolem jdoucí osoby. Bylo by vhodné tento smrk okamžitě shodit ať nevzniknou případné škody, nebo úraz občanů. Děkuji za odpověď a přeji příjemný den. Ducháček Josef.

Zadal: Ducháček Josef, 21.05.2015 18:48

Odpověď:

Dobrý den. Odbor životního prostředí v poslední době eviduje na území celého města schnoucí smrky. Ty jsou po posouzení na místě a případném správním řízení dle zákona O ochraně přírody a krajiny (č.114/1992Sb.) postupně odstraňovány. Na ulici Riegrova budou v nejbližší době odstraněny schnoucí smrky před vchody 9,11,13.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 25.05.2015 14:14

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, zajímalo by mě, zda se uvažuje o rekonstrukci skateparku vedle fotbalového stadionu. Jako občan NJ bych si dokázal představit odstranění plechového plotu (oddělující řeku grasmanku) a zpřístupnění k řece (zkrášlení břehu). Také by bylo dobré ošetřit havarijní stromy (topoly) redukčním řezem (možná provést i další výsadbu) a poopravovat herní "cyklistické" prvky. Všude pod herními prvky je spousta nepořádku a lahve od lihovin (někdy injekční stříkačky). Často tam chodíme s dětmi a záleží nám na pěkném prostředí. Děkuji Oliva

Zadal: lukáš, 24.05.2015 08:48

Odpověď:

Dobrý den. Skatepark parc.č. 478/4 NJ-DP je ve vypůjče Tělovýchovné jednotě, která má smlouvě i povinnost oprav a údržby. Parcela tvořící vodní tok a dřeviny je ve vlastnictví státu s právem hospodaření Povodí Odry s.p. Více Vám ozřejmí Ing. Olga Kubálková, která  má na starosti údržbu městské zelně, na plánované schůzce. 

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 25.05.2015 09:15

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, za bývalou Výměníkovou stanicí Riegrova napojenou na dům Riegrova 1942/13, leží hromada tlející trávy, žřejmě pozůstatek po sekání trávy a přistaveném kontejneru Technických služeb města. Mám za to, že po každém odvezení kontejneru by se tato zbylá tráva měla uklidit. Žádám o odvezení tohoto ne příliš voníciho odpadu. Děkuji a přeji příjemný den. Ducháček Josef

Zadal: Ducháček Josef, 22.05.2015 18:14

Odpověď:

Dobrý den. V tomto místě technické služby města (TSM) kontejner na posečenou trávu nikdy nestaví a je nemožné, aby takové množství posečené trávy vypadlo z koše sekaček. Ředitel TSM Ing. Oskar Šíma

zahnívající trávu nechal odklidit, ačkoliv nepochází  činnosti TSM. Je možné, že někdo provedl údržbu zeleně v dané lokalitě a na místě si udělal skládku.

Odpověděl: Marie Machková, tisková mluvčí, 25.05.2015 09:09

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den. Již několik roků je plot na ulici Skalky 12-14, který je v majetku města v havarijním stavu. Chci se zeptat jestli město čeká až plot spadne sám, anebo se stane nějaký úraz. Kolem chodí hodně obyvatel města na procházky a chodník používají i děti z mateřské školky. Obyvatelé bytů byli s dotazem na stavebním úřadě města a nedostali rozumnou odpověď. Ivan Bartoň

Zadal: Ivan Bartoň, 19.05.2015 19:32

Odpověď:

Odstranění havarijní části plotu - čtyř polí - bude provedeno do konce tohoto týdne.

 

Odpověděl: Ing. Michaela Mrklovská, odbor majetku, rozvoje a investic, 22.05.2015 07:40

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, před časem se na Dlouhé ulici u budky objevilo nové vyhrazené parkoviště,i když se kdysi prohlašovalo, že nová vyhrazená parkoviště se nebudou dovolovat. Co je ale fakt ujeté - od té doby tam ANI JEDNOU auto s tou značkou nestálo. Není to na hlavu, tak místa na parkování nejsou a tady je zabrané jedno pro někoho, kdo tam neparkuje ? Nebo se už situace změnila a parkovací místa si jde zaplatit? a případně za jakých okolností ? Díky za odpoděď.

Zadal: Lenka Valachová, 07.05.2015 19:40

Odpověď:Vážená paní, k realizaci vyhrazených parkovišť sděluji, že Rada města dne 3.6.2008 schválila trvalý zákaz povolování vyhrazených parkovacích stání na celém území města Nový Jičín, s výjimkou prostoru Městské památkové rezervace a osob zdravotně postižených dle směrnice RM č.7/2008. Uživatel vyhrazeného parkoviště na ul. Dlouhá, o kterém se zmiňujete, je osobou těžce zdravotně postiženou. Dle našeho zjištění je momentálně léčen v nemocnici mimo Nový Jičín.

Odpověděl: Petr Zdráhal, odbor majetku, rozvoje a investic, 19.05.2015 13:30

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den,nejsem z Nového Jičína a tak jsem se chtěl zeptat jak je to s parkovanim na parkovišti U Grasmanky.Jde o příjezd od kruhového objezdu a následné odbočení vlevo.Plati zde nějaká místní úprava,omezení či způsob parkování?Parkovací stání jsou u zdi OC Teben a pak šikmá stání. Jezdim zde občas, využívám jiná parkovací místa a zde parkuji jednou do roka.Proto mě udivilo že jsem dostál výzvu od MP.Děkuji

Zadal: Jan, 17.05.2015 16:17

Odpověď:

Městská policie Nový Jičín odpověděla na dotaz tazatele v již zaslaném eMailu ze dne 15.5.2015.

 

Odpověděl: Jaroslava Podžorná, organizační odbor, 18.05.2015 13:31

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, ráda bych se zeptala kdo má na starost oplocení u bytového domu které se nachází mezi hřišti Dvořákova a U Jičínky? Toto oplocení je rezavé, místy chybí a na jedom konci dokonce trčí rezavé trubky, které jsou ostré a nebezpečné. V této oblasti pobíhají malé děti a chodí sem i děti z MŠ. Syn si zde po pádu rozsekl obočí, a když jsem se snažila oznámit to v domě, bylo mi řečeno že to není jejich starost. Děkuji

Zadal: Monika Šrubařová, 06.05.2015 11:29

Odpověď:

Dobrý den,

dle sdělení se pravděpodobně jedná o nový zabetonovaný sloupek pro odpadkový koš. V té souvislosti byly Technické služby města Nový Jičín, středisko místních komunikací, pan Slotík požádán o instalaci odpadkového koše, ať se nestane další úraz.

V případě, že nejde o sloupek pro odpadkový koš, je třeba blíže specifikovat problematické místo, nejlépe zasláním fotografie nebo telefonicky zavolat na 556 768 388 paní Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic.

Odpověděl: Jaroslava Podžorná, organizační odbor, 06.05.2015 13:25

Kategorie dotazu:

Různé

Dotaz:

Dobrý den, ráda bych se zeptala na koho se je možné obrátit ohledně rezavého a místy trčícího nebezpečného oplocení, které se nachází u hříště U Jičínky. Syn si tam již rozsekl obočí o rezavou ostrou trubku trčící ze země a pobíhá tu plno malých dětí i z MŠ, které mohou zakopnout a také si ublížit. Kdo by se o toto oplocení měl starat? děkuji za odpověď

Zadal: Monika Šrubařová, 28.04.2015 22:04

Odpověď:

Dobrý den,

dle sdělení se pravděpodobně jedná o nový zabetonovaný sloupek pro odpadkový koš. V té souvislosti byly Technické služby města Nový Jičín, středisko místních komunikací, pan Slotík požádán o instalaci odpadkového koše, ať se nestane další úraz.

V případě, že nejde o sloupek pro odpadkový koš, je třeba blíže specifikovat problematické místo, nejlépe zasláním fotografie nebo telefonicky zavolat na 556 768 388 paní Jana Horáková, odbor majetku, rozvoje a investic.

Odpověděl: Jaroslava Podžorná, organizační odbor, 06.05.2015 13:24

Kategorie dotazu:

Různé

První  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »  Poslední


Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

               
banner Novojičínské léto 2015                
turistické informační centrum

logo Zdravé město                

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Komunální odpad a psi za rok 2015

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Městské TV vysílání

Městské TV vysílání
Strážníci Městské policie zvou na “kávu s ředitelem” Bez komentáře - přípravné práce na Slavnost města 2015 Novojičínský expres 31. 8. 2015 Inline hokejisté přivezli své úspěchy na radnici Přípravy na Městskou slavnost vrcholí Bez komentáře: Trénování paměti v Městské knihovně Mimořádné zastupitelstvo schválilo novou směrnici Novojičínský expres 28. 8. 2015 MKS Nový Jičín zve na kurzy Cesta z Nového Jičína do Rybí se dočká opravy
Nový Jičín:
               

Televize Polar

televize Polar                

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Panoramata města

Panoramata města                

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ