Navigace: Rozvoj města|podnikatel > PROFIL MĚSTA                
Začátek HTML stránky

Profil města

Poloha

Město Nový Jičín leží v severovýchodní části České republiky, Kraj Moravskoslezský.
První písemná zpráva o městě pochází z roku 1313.
Rozloha 4 478 ha. Město je správní, hospodářské a kulturní centrum novojičínského okresu.

Silniční vzdálenosti z Nového Jičína (v km):

Brno - 122 km, České Budějovice - 303 km, Hradec Králové - 240 km, Jihlava - 223 km,
Liberec - 305 km, Mošnov - 15 km, Olomouc - 65 km, Ostrava - 32 km, Plzeň - 426 km,
Praha - 332 km, Znojmo - 197 km, Žilina - 95 km

Klima

Převládající směry větru: jihozápadní

Podnebí: typické pro vnitrozemské oblasti, celá ČR leží v mírném podnebním pásu
Průměrná rychlost větru: 3 - 6 m/s
Průměrné lednové teploty: -2 až -3 oC
Průměrné červencové teploty: 17 až 18 oC
Průměrná roční teplota: 7,8 oC
Průměrné roční srážky: 760 mm
Vlhkost vzduch v létě: 76 %
Vlhkost vzduchu v zimě: 84 %

Vzdělání

Základní školy:
Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace
Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 , příspěvková organizace
Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace
Základní škola speciální a Mateřská škola speciální, Nový jičín, Komenského 64, příspěvková organizace

Mateřské školy:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková organizace
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace
Mateřská škola novojičínská Beruška, spol. s r. o.

Školská zařízení:
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace
Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace
Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Nový Jičín

Střední školy:
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Mendlova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
EDUCA – Střední odborná škola, s.r.o.

Vysoké školy:
Vysoká škola podnikání, a.s.

Obyvatelstvo

Nový Jičín: 24188 obyvatel (občané ČR+cizinci s platným trvalým pobytem)  k 1.1.2013
Podíl městského obyvatelstva - okres: 68,2%
Průměrný věk obyvatel okresu: 40,3
Struktura obyvatel: ženy - 52 %, muži - 48 %
Počet obyvatel - okres: 153 345
Hustota obyvatel na 1 km2: 173
Počet obyvatel - Moravskoslezský kraj: 1 242 494

Bydlení

Obytné a smíšené obytné plochy jsou určeny územním plánem města. Ty tvoří historické jádro a ochranné pásmo městské památkové rezervace, jihozápadní část města a části Nového Jičína. Průmyslová plocha stávající i nově navržená je orientována směrem severovýchodním.

Počet trvale obydlených domů: 3 297
Z toho rodinných domů: 2 581 (26.3.2011, zdroj: ČSÚ)
Počet trvale obydlených bytů: 9 695 (26.3.2011, zdroj: ČSÚ)
Byt 3 + 1: nájem: 3 000 - 5 500 Kč
Byt 3 + 1: prodej: 650 000 - 1 000 000 Kč
Rodinný dům: koupě: 1 200 000 Kč a více

Doprava

Z dopravního hlediska je poloha města v celku příznivá.
Napojení je realizováno silniční, železniční a leteckou dopravou.

Silniční - územím prochází rychlostní silnice I. třídy I/48, přivádějící dopravu od Prahy, Brna a Olomouce a směřující do Ostravy, Frýdku-Místku, Českého Těšína a dále do Polska a Slovenské republiky. Opačný směr od Opavy do Valašského Meziříčí, Vsetína a Zlína zajišťuje silnice I/57. Napojení na dálnici D1 (Praha-Brno-Ostrava-Polsko) je možné v Hladkých Životicích nebo v Bělotíně. Z dálnice D1 je možné se dále napojit na dálnice D2 (Brno-Břeclav-Slovensko).

V rámci města je zajištěno parkování, hlídání, překládka a celní odbavení podnikem ČSAD, a. s. Nový Jičín, Palackého 25.
Město Nový Jičín má od roku 2006 vlastní bezbariérovou MHD.
 

Železniční - město leží v nedaleké blízkosti mezinárodního železničního koridoru SRN - Plzeň - Praha - Olomouc - Ostrava - Polská a Slovenská republika. Jedná se o trať č. 270. Napojení je realizováno jednokolejnou tratí č. 278 Nový Jičín - Suchdol nad Odrou. Novojičínské nádraží umožňují nakládku a vykládku všech druhů materiálu.

Letecká - možnost leteckého spojení je velmi uspokojivá. Asi 15 km vzdálené letiště Ostrava Mošnov zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety. Kvalitní dráha (3500 x 77 m), systém navigace a osvětlení umožňuje přijímat všechna osobní i nákladní letadla. Rovněž meteorologické podmínky jsou pro danou oblast velmi uspokojivé.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Pitná voda

město Nový Jičín včetně mč. Loučka, Kojetín, Bludovice a Žilina

 • zdroj - povrchová  voda s následnou úpravou – úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu (Šance) a Podhradí (Kružberk)
 • provoz zajišťují - Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., tel.: 840 111 123 – Call centrum, 840 111 125 – poruchová služba
 • podíl bytů zásobovaných vodou je 99 %
 • průměrná spotřeba pro   domácnosti, průmysl, zemědělství a ostatní  - 133 l/obyv/den
 • průměrná spotřeba jen  pro   domácnosti   - 92,5 l/obyv/den 

mč. Straník

 • zdroj – podzemní voda z prameniště na k.ú. Straník s následnou úpravou
 • provoz zajišťují – obec Hodslavice, tel.: 731358797 poruchová služba
 • podíl bytů zásobovaných vodou je   93,67 %
 • průměrná spotřeba  pro  domácnosti, průmysl, zemědělství a ostatní 103,8  l/obyv/den 
 • průměrná spotřeba   jen  pro domácnosti - 96,91  l/obyv/den   

Odpadní voda

podíl čištěných odpadních vod je 85,5 % (údaj za okres)
cena stočného r.2012 ….. 27,65 bez DPH a 31,52 s 14% DPH.

Kanalizace

 • odvádění a čištění - jednotná a oddílná kanalizační síť
 • čištění - mechanicko biologická ČOV s eliminací dusíku a fosforu
 • podíl čištěných odpadních vod je 85,5 % (údaj za okres) a 92,74 % (údaj za město Nový Jičín)
 • správce - Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
 • kapacita - 9800 m3/den
 • cena stočného r. 2012 - 27,65 bez DPH a 31,52 Kč/m3s 14% DPH 

Teplo

 • provozuje DALKIA, s.r.o. a DOTEP - CT, s.r.o.
 • celková dodávka tepelné energie - 247 000 GJ
 • počet vytápěných bytových jednotek - 6 650
 • hlavní kotelny na zemní plyn – 23
 • kotelna na biomasu-1
 • malé domovní kotelny na zemní plyn-11

Elektřina

 • zdroj - rozvodná síť - 110/22 kV
 • instalované výkony transformátorů - hlavní 2 x 50 MVA
 • distribuční rozvodná zařízení - síť NN 400/231
 • dodavatel - ČEZ, a.s., tel.: 840 840 840 - zákaznická linka-Bílá linka

Plyn

 • dodavatel - Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava, tel.: 840 111 115 - zákaznická linka-Bílá linka
 • zdroj - systém vysokotlakých, středotlakých a nízkotlakých plynovodů s regulačními stanicemi
  medium - zemní plyn
 • plynofikace vnitřního města z více než 90 %

Telekomunikace a Internet

 • zajišťuje O2, a.s., Ostrava, tel.: 800 020 202
 • systém je částečně digitalizovaný, rovněž probíhá rekonstrukce místních telefonních sítí
 • dosažitelnost služeb max. do 6 měsíců - během roku dokončení prací - plné uspokojení žadatelů
 • kabelová televize (UPC). Městské televizní vysílání: TV Polar, Masarykovo náměstí 29, tel.: 777 652 765
 • NJNet, s.r.o.
 • Občanské sdružení Náš-Net
 • Wifi-Net

Odpady

 • odpady přebírá oprávněná osoba Technické služby  města Nového Jičína, příspěvková organizace, tel.: 556 764 830 - ústředna
 • ukládání odpadů kategorie ostatní - řízená, zabezpečená skládka v Životicích u Nového Jičína - ASOMPO, a.s., tel.: 556 759 385

FINANCE

Banky
GE Money bank a.s., Sokolovská 10, tel: 556 771 111
ČSOB a.s., Štefánikova 12, tel.: 556 764 011
Komerční banka a.s., 5. května 11, 556 781 111
Česká spořitelna a.s., Štefánikova 13, 556 779 442
Fio Banka, a.s., Dobrovského
Unicredit bank Czech Republic, a.s., 5.- května

Pojišťovny
Česká pojišťovna, a.s., Masarykovo nám. 14, tel.: 556 770 511
Kooperativa, a.s., Hoblíkova 1, tel.: 556 710 180
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, a.s., Sv. Čecha 11, 556 705 282
Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s, Hřbitovní 40, 556 702 218

Místní správa

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, tel.: 556 768 222 , fax: 556 701 188

Město řídí sedmičlenná městská rada, v jejímž čele stojí starosta. Městské zastupitelstvo je dvacetidevítičlenné. Volební období je čtyřleté. Komunální volby proběhly v říjnu 2010.

Policie ČR, Sv. Čecha, tel.: 974 735 111, tísňové: 158
Městská policie, Divadelní 8, tel.: 556 768 280, mobil: 603 804 705, tísňové: 156
Hasiči, Zborovská 7, tel.: tísňové: 150
Záchranný tým RLP, tel.: tísňové: 155
Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků, Masarykovo nám. 45, tel.: 556 711 888, fax: 556 711 888
Technické služby města, Suvorovova 114, tel.: 556 764 830-ústředna

TRENDY V NEZAMĚSTNANOSTI

K 31.1.2013 bylo v okrese Nový Jičín evidováno 8 764 uchazečů o zaměstnání( z toho 1058 zdr. postižených, 593 absolventů a mladistvých), z toho na území obce s rozšířenou působností (Novojičínsko) 2 597 (1479 mužů a 1118 žen).

Míra nezaměstnanosti v okrese je: 7,99%
Míra nezaměstnanosti v ORP Novojičínsko je 7,28%
Míra nezaměstnanosti v kraji Moravskoslezském je: 9,8%
Míra nezaměstnanosti v ČR je: 8,0%

 • od r. 1991 roste počet uchazečů evidovaných déle než 12 měsíců
 • nejčastější profese uchazečů:
  • se základním vzděláním: pracovníci  ochrany a ostrahy, krejčí
  • střední s výučním listem: svářeči, seřizovači a obsluha číslicově řízených strojů, číšníci a servírky, lakýrníci
  • střední s maturitou: finanční poradci a specialisté
  • vysokoškolské: farmacuenti

VÝROBNÍ ODVĚTVÍ
(název, adresa)

Stavební firmy

 • Nosta, s.r.o.., Sv. Čecha 13, Nový Jičín
  Veškerá stavební činnost a související práce
 • Novojická, s.r.o., K Nemocnici 21, Nový Jičín
  Bytová, občanská a průmyslová výstavba, inženýrské sítě
 • VD Stavbař, Školní 562, Šenov u Nového Jičína
  Stavební práce
 • Severomoravská stavební společnost, Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína
 • Monta, a.s., B. Martinů
 • Gedos, a.s., Beskydská

Strojírenské podniky

 • Visteon - Autopal, s.r.o., Lužická 14, Nový Jičín
 • Varroc Automotive Systems s.r.o., Suvorovova 195, Šenov u Nového Jičína
 • Výroba osvětlovací techniky, chladiče, vývoj automobilový průmysl 

Autopal

 • DOTEX, spol. s r.o., Dolní brána 53, Nový Jičín
  Proplétací, oplétací a kloboučnické stroje, metalurgická výroba
 • VOP CZ, s.p., Dukelská 102, Šenov u Nového Jičína (vojenský opravárenský podnik)
  Výroba a opravy těžké vojenské techniky
  Opravy vojenské techniky, optické přístroje, vedlejší strojírenské činnosti

Textilní a kloboučnické podniky

 • Tonak, a.s., Zborovská 65, Nový Jičín
  Výroba klobouků, čepic

Zemědělské podniky

 • VFU Brno, E. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína
  Školní zemědělský podnik, rostlinná, živočišná výroba, ovocnářství, doprava, opravárenská činnost
 • Starojicko a.s., Jičina 26, Starý Jičín – zemědělské družstvo
 • Agrosumak a.s., Komenského 211, Suchdol n.O.

Další novojičínské podniky a firmy (icnj.cz)

 

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ

Lékařská péče

 • Nemocnice Nový Jičín a.s., člen skupiny AGEL, jehož součástí je i komplexní onkologické centrum
 • Zubní ambulance - stomatologie
 • Soukromí praktičtí a odborní lékaři
 • Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Sociální péče
(druh zařízení, počet zařízení)

 • Centrum pro zdravotně postižené včetně občanské poradny
 • Rodinná a manželská poradna
 • Domov pro seniory včetně domova pro osoby se zdr. postižením (2)
 • Azylový dům včetně noclehárny a sociálního šatníku
 • Odborné poradenství včetně sociální rehabilitace osobám se zrakovým postižením (2)
 • Pečovatelská služba (2)
 • Denní stacionář pro seniory, odlehčovací služba a krizová pomoci
 • Terénní programy a poradenství uživatelům nealkoholových drog
 • Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením a postižením s kombinovanými vadami (2)
 • Sociálně terapeutické dílny, raná péče a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovanými vadami
 • Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a osoby s kombinovanými vadami (2)
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Rekreace

Území města

 • Smetanovy sady
 • Janáčkovy sady
 • Sportovně-rekreační areál zahrad pod gymnáziem¨
 • Rekreační zázemí města na Skalkách s dětským hřištěm, kamenným divadlem, cvičebními prvky, amfiteátrem, minigolfem, tenisovými kurty, seníkovými loukami
 • Areál Hűcklových zahrad
 • Sportovní a odpočinkový areál bývalého koupaliště v Žilině u Nového Jičína
 • Plochy s novými herními prvky vybudovanými v rámci regenerace sídlištní zástavby
 • Areály jezdectví (Hermelín ranč, Bludička), lyžování, koupání, rybaření, turistiky

Příměstská rekreace

 • Přírodní park Podbeskydí
 • Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého
 • Přírodní památky Pikritové mandlovce na Kojetíně a Polštářové lávy ve Straníku
 • Přírodní rezervace Svinec
 • Přírodní památky Prameny Zrzávky a Domorazské louky
 • Vodní nádrže Čerťák (Kojetín u Starého Jičína) a Kacabaja (Hodslavice)
 • Síť cyklostezek
 • Zřícenina hradu Starý Jičín
 • Štramberská trúba
 • Hrad Hukvaldy
 • CHKO Beskydy
 • CHKO Poodří
Kultura
(druh zařízení, počet zařízení)
 • Beskydské divadlo Nový Jičín
 • Městské kulturní středisko Nový Jičín
  • Kino Květen Nový Jičín
  • Letní kino
  • Přírodní amfiteátr
  • Veřejná knihovna
 • Galerie a výstavní síně (8)
 • Muzeum Novojičínska
Sport
(druh zařízení, počet zařízení)

Hřiště a stadióny
1) asfaltové hřiště v areálu stadionu TJ Nový Jičín
2) antukové hřiště volejbalové Msgr. Šrámka 19
3) antukové hřiště, Komenského 66, Nový Jičín
4) asfaltové hřiště, Sportovní, Nový Jičín
5) asfaltové hřiště, Budovatelů, Nový Jičín
6) asfaltové hřiště, Karla Čapka, Nový Jičín
7) asfaltové hřiště, Dlouhá, Nový Jičín
8) asfaltové hřiště, Na Vyhlídce, Nový Jičín
9) asfaltové hřiště, Nábřežní, Nový Jičín
10) asfaltové hřiště, Bezručova, Nový Jičín
11) asfaltové hřiště, Riegrova, Nový Jičín
12) asfaltové hřiště, Máchova, Nový Jičín
13) asfaltové hřiště, Dvořákova, Nový Jičín
14) asfaltové hřiště, U Jičínky, Nový Jičín
15) asfaltové hřiště, U Jižního nádraží, Nový Jičín
16) asfaltové hřiště, Svojsíkova alej, Nový Jičín
17) asfaltové hřiště, Na Lani, Nový Jičín
18) asfaltové hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín
19) asfaltové hřiště, Jubilejní 3, Nový Jičín
20) asfaltové hřiště, Bratří Jaroňků, Nový Jičín
21) škvárové hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín
22) travnaté hřiště, Dlouhá 56, Nový Jičín
23) travnaté hřiště, Komenského 66, Nový Jičín
24) travnaté hřiště ZŠ Jubilejní, Jubilejní 3, Nový Jičín
25) travnaté hřiště TJ Sokol Žilina
26) travnaté hřiště TJ Sokol Straník
27) házenkářské hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín
28) volejbalové hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín
29) basketbalové hřiště s umělým povrchem při Gymnáziu Nový Jičín
30) asfaltové hřiště Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7
31) antukové hřiště na volejbal Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7

Otevřené dráhy a stadióny
1) Fotbalové hřiště s atletickou dráhou
2) Fotbalové hřiště s umělou trávou T3G
3) In-line dráha ul. Palackého

Tělocvičny a sportovní haly
1) Hala ABC Purkyňova 116/48
2) Basketbalová hala Nový Jičín – ul. Novosady 10
3) Tělocvična Msgr. Šrámka 21
4) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Komenského 66 (2x)
5) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Komenského 68
6) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Jubilejní 3 (2x)
7) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Dlouhá 56
8) Tělocvična ZŠ Nový Jičín Tyršova 1
9) Tělocvična Orel jednoty Nový Jičín – Loučka
10) Tělocvična TJ Sokol Straník
11) Tělocvična Gymnázia Nový Jičín ul. Palackého 50
12) Tělocvična Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín Žilina U Jezu 7
13) Tělocvična Mendlovy SŠ ul. Divadelní 4
14) Tělocvična EDUCA – Střední odborné školy, s.r.o. ul. Bohuslava Martinů 4

Otevřená koupaliště – ul. Novosady 10

Krytý plavecký bazén – ul. Novosady 10

Zimní stadion

Ostatní zařízení pro tělovýchovu
1) Lyžařský areál Svinec
2) Posilovna Msgr. Šrámka 21/1392
3) Fit centrum Msgr. Šrámka 19/1105
4) Kuželna Purkyňva 117/48
5) Bowling Loučka  ul. Císařská
6) Bowling bar ul. Gen. Hlaďo
7) Sportcentrum Wellness hotel Akácie – bowling, spinning, squash, fitness, multifunkční tělocvična aj.
8) Tenisové kurty
9) freestyle park, v areálu TJ Nový Jičín
10) Sauna (krytý bazén)
11) Lezecká stěna Horolezeckého oddílu Nový Jičín ul. Gregorova
12) Motokrosový areál ul. Hřbitovní
13) Sportovní stáj Hermelín klub Nový Jičín – jezdecký sport
14) Farma Nový Jičín – Žilina – jezdecký sport
15) Občanské sdružení Bludička Bludovice – projížďky na koni
16) Sportovní hala  Loučka - stolní tenis
17) minigolfové hřiště na Skalkách
18) rybářský areál „U rybníčku“ul. Žilinská
19) plážové hřiště Čerťák
20) fines stezka Skalky
21) dětská hřiště a koutky města Nový Jičín (počet 31)

PRŮMYSLOVÝ PARK NOVÝ JIČÍN

Dobré předpoklady k podnikání a rozvoji komunity

 • výhodná poloha, silniční i vlakový koridor směr Polská a Slovenská republika, rychlé spojení s Prahou a Brnem
 • 15 km vzdálenost mezinárodního letiště Ostrava - Mošnov, kvalitní obchodní a turistické spojení s Evropou
 • přirozené spádové a správní centrum okresu, přítomnost významných institucí a organizací
 • historický význam, tradice, kultura, obnova památek jako významná podpora rozvoje cestovního ruchu
 • dobré životní prostředí a nádherný krajinný rámec jako předpoklad dobré kvality života
 • historicky významná tradice v textilním, kloboučnickém a strojirenském průmyslu - možnosti rozvoje navazujících odvětví
 • již existující vstup zahraničního kapitálu v oblasti - VISTEON, Siemens
 • kvalitní úroveň školství a systému dalšího vzdělávání, dobrá úroveň pracovní síly
 • rozvoj podnikatelské sféry, přítomnost stavebních firem a společností
 • předpoklady k investicím rozvojových ploch, příprava výstavby průmyslového parku, schválený územní plán
 • dostatečné kapacity a rezervy zdrojů technické infrastruktury. 
Datum poslední aktualizace: 17.04.2013 13:09
Naposledy aktualizoval: Jaroslava Podžorná

Dotazy a odpovědi

(Registrace nebo přihlášení pro položení "Dotazu", popř. registrace pro "Odebírání novinek a informací". Registrace odebírání novinek a informací též kontejner viz níže pouze zadáním eMailu.)

Uživatel

  
               

Odebírání novinek a aktualit z dění ve městě eMailem

(Pouze zadáním eMailu se můžete přihlásit k odebírání novinek a informací.)                

POČASÍ

Počasí na nejbližší dny

27.06.2016
Oblačno
 19/23°C
 15/11°C
28.06.2016
Polojasno
 22/26°C
 15/11°C
29.06.2016
Polojasno
 25/29°C
 16/12°C
               

Navštivte Nový Jičín

video
Podívejte se na propagační film o Novém Jičíně.                

Vyhledávání

               

Kontaktní údaje

Poplatek za komunální odpad a psy na rok 2016

Novojičínské léto                

Pivobraní 2016

                 
úspěchy a ocenění města                
zajímavá místa                
               
turistické informační centrum

Oficiální stránky Turistického informačního centra Nový Jičín

logo Zdravé město                

Webová kamera

Pohled na Masarykovo náměstí, které snímá webová kamera              

Krizové a mimořádné události

Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice

Katalog sociálních a souvisejících služeb

               

Kalendář akcí

               

Virtuální prohlídky

               
banner                

Patička (Konec obsahové části)

Začátek HTML stránky
Úvodní stránka | Začátek HTML stránky | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti | RSS | Autorizovaná oblast | Webmaster
Oficiální stránky Města Nový Jičín | Provozovatel: Městský úřad Nový Jičín | DESIGN BY ATELIER ŠAMAJ | © 2006 ADVICE.CZ